Czy przydatne?

Co to jest Skrótów Pisownia

Co oznacza PISOWNIA SKRÓTÓW: skrót to litera (albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na przykład jw. - jak wyżej, cdn. - ciąg dalszy nastąpi). Główne zasady p.s.: 1) stawia się kropkę po skrócie, który stanowią początkowe litery wyrazu, na przykład hon. - honorowy, ob. - obywatel, przyp. - przypis; 2) stawia się kropkę na końcu skrótu nazwy wielowyrazowej, jeśli słowo drugi lub kolejny rozpoczyna się od spółgłoski, na przykład bm. - bieżącego miesiąca, do spraw - ds., wyżej wymienione - wyżej wymieniony; 3) jeśli wnazwie wyrazowej drugi słowo (albo jeden znastępnych) rozpoczyna się od samogłoski, to jej skrót ma kropkę po skrócie każdego słowa, na przykład między innymi - pomiędzy innymi, r. ub. - roku ubiegłego, p.o. - pełniący wymagania; 4) wten sam sposób piszemy skróty nazw wielowyrazowych obcego pochodzenia, na przykład op. cit. - opus citatum, a więc dzieło cytowane, a.i. - ad interim, a więc tymczasowo, e.i. - eo ipso, a więc tym samym; 5) stawia się kropkę po skrótach obcych jednostek monetarnych, na przykład dol. - dolar, kor. - korona, pes. - peseta; 6) nie stawia się kropki po skrótach jednostek miar, wag irodzimych pieniędzy, na przykład ha - hektar, cm - centymetr, gr - grosz; 7) nie stawia się kropki po skrótach zawierających start ikoniec wyrazu skróconego, na przykład dr - lekarz, nr - numer, mjr - major, po skrótach terminów mat. ifizycznych, na przykład cos - cosinus, log - logarytm, A- amper; 8) spotyka się skróty pisane ogromnymi literami, po których stawia się kropkę, raczej wjęz. z łaciny, na przykład D.O.M., z łaciny Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu, Największemu (napisy na kościołach inagrobkach, p.t., z łaciny pleno titulo - zzachowaniem należnych tytułów), N.N. - ktoś nieznany (na cmentarzach); 9) skróty onietypowej pisowni, na przykład s-ka - firma

Czym jest pisownia skrótów znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przyimek:
Co znaczy mowy, funkcjonalnie niesamodzielny słowo, występuje przeważnie z rzeczownikami i zaimkami rzeczownymi tworząc z nimi w zdaniu ustalenia (dopełnienia, okoliczniki, przydawki), oznaczając relacje pisownia skrótów.
Wyraz Podmiot:
Co znaczy nadrzędna nad orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo pisownia skrótów.
Wyraz Puszka Pandory:
Co znaczy pierwszej kobiety na ziemi Pandory (gr.= obdarzonej wszystkim), ulepionej z gliny poprzez Hefajstosa, która z woli Zeusa miała być zemstą na Prometeuszu i ludziach. P. dostała od bogów sporo darów i pisownia skrótów.
Wyraz Paronomazja:
Co znaczy opodobnym brzmieniu albo oodmiennym znaczeniu, opartych na grze słów (na przykład Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej Karolinie korale koloru koralowego pisownia skrótów.
Wyraz Puccini Giacomo:
Co znaczy operowy. Zdobył uznanie za opery Manon Lescaut i Cyganie, otrzymał wówczas sporo zamówień, dzięki czemu powstały Madame Butterfly, Cyganeria, Tosca i niedokończona Turandot. Najistotniejszymi pisownia skrótów.