Czy przydatne?

Co to jest Skrótów Pisownia

Co oznacza PISOWNIA SKRÓTÓW: skrót to litera (albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na przykład jw. - jak wyżej, cdn. - ciąg dalszy nastąpi). Główne zasady p.s.: 1) stawia się kropkę po skrócie, który stanowią początkowe litery wyrazu, na przykład hon. - honorowy, ob. - obywatel, przyp. - przypis; 2) stawia się kropkę na końcu skrótu nazwy wielowyrazowej, jeśli słowo drugi lub kolejny rozpoczyna się od spółgłoski, na przykład bm. - bieżącego miesiąca, do spraw - ds., wyżej wymienione - wyżej wymieniony; 3) jeśli wnazwie wyrazowej drugi słowo (albo jeden znastępnych) rozpoczyna się od samogłoski, to jej skrót ma kropkę po skrócie każdego słowa, na przykład między innymi - pomiędzy innymi, r. ub. - roku ubiegłego, p.o. - pełniący wymagania; 4) wten sam sposób piszemy skróty nazw wielowyrazowych obcego pochodzenia, na przykład op. cit. - opus citatum, a więc dzieło cytowane, a.i. - ad interim, a więc tymczasowo, e.i. - eo ipso, a więc tym samym; 5) stawia się kropkę po skrótach obcych jednostek monetarnych, na przykład dol. - dolar, kor. - korona, pes. - peseta; 6) nie stawia się kropki po skrótach jednostek miar, wag irodzimych pieniędzy, na przykład ha - hektar, cm - centymetr, gr - grosz; 7) nie stawia się kropki po skrótach zawierających start ikoniec wyrazu skróconego, na przykład dr - lekarz, nr - numer, mjr - major, po skrótach terminów mat. ifizycznych, na przykład cos - cosinus, log - logarytm, A- amper; 8) spotyka się skróty pisane ogromnymi literami, po których stawia się kropkę, raczej wjęz. z łaciny, na przykład D.O.M., z łaciny Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu, Największemu (napisy na kościołach inagrobkach, p.t., z łaciny pleno titulo - zzachowaniem należnych tytułów), N.N. - ktoś nieznany (na cmentarzach); 9) skróty onietypowej pisowni, na przykład s-ka - firma

Czym jest pisownia skrótów znaczenie w Słownik pisownia P .


Wyraz poezja ulotna
Co znaczy utwory poetyckie popularyzowane w obiegu nieoficjalnym, regularnie anonimowo, w formie ulotek, druczków, pisemek, będące reakcją na aktualne wydarzenia polit.
Wyraz Pasierb Janusz S.
Co znaczy pisarz, historyk sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając.
Wyraz porządki architektoniczne
Co znaczy mechanizmy konstrukcyjno-kompozycyjne w architekturze, których przedmioty są związane ustalonymi proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem.
Wyraz Pissarro Camille
Co znaczy franc. rysownik igrafik, impresjonista; jedyny uczestnik wszystkich 8 wystaw impresjonistów. Początkowo tworzył pod wpływem J. B. Corota, prace J. A. Ingresa.
Wyraz Picabia Francis
Co znaczy rysownik franc., jeden zgłównych artystów dadaizmu. W1915 wNowym Jorku z M. Duchampem założył dadaistyczne pismo 291 , które kontynuował wEuropie pismem 391.