Czy przydatne?

Co to jest Harold Pinter

Co oznacza PINTER HAROLD: dramatopisarz z angielskiego:, artysta tak zwany komedii zagrożenia, przedstawiciel teatru absurdu; interesuje go problem zagrożenia pojmowanego zarówno jako czynnik zewnętrzny, jak wątpliwość wypływająca zwłasnej podświadomości; wtwórczości obnaża pozory komunikacji międzyludzkiej. Poczynając od debiutanckiej sztuki Pokój (1957), również wkolejnych Urodziny Stanleya (1958), Dozorca (1960), Powrót do domu (1965) porusza zagadnienie niepewności wżyciu człowieka. Nieco inne są późniejsze utwory Dawne czasy (1971) czy Zdrajca (1978). P. jest także autorem wielu scenariuszy filmowych, między innymi Posłaniec (1970) iKochanica Francuza (1982) i sztuk telewizyjnych isłuchowisk radiowych

Czym jest Pinter Harold znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pigoń Stanisław:
Co znaczy prof. uniwersytetów Stefana Batorego wWilnie (1921-30) iUJ wKrakowie (1931-60); autor między innymi szkicu opobycie wobozie koncentracyjnym Wspominki zobozu Sachsenhausen 1939-40 (1966 pinter harold.
Wyraz Paladyn:
Co znaczy obrońca średniowiecznego księcia. Nazwa odnosząca się do rycerzy towarzyszących Karolowi Wielkiemu, których gesty utrwalone zostały wpoematach epickich, takich jak Pieśń oRolandzie czy Orland szalony pinter harold.
Wyraz Pollak Roman:
Co znaczy edytor; wykładowca jęz., lit. i kultury pol. na wł. uniwersytetach, badacz historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim pinter harold.
Wyraz Przypkowski Samuel:
Co znaczy ariański, sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach Książęcych, autor słynnej ariańskiej rozprawy filoz. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele (Amsterdam 1628) głoszącej racjonalizm rel., wolność pinter harold.
Wyraz Poezja Północy I Poezja Południa:
Co znaczy na przełomie XVIII i XIX w. funkcjonując w estetyce romantycznej jako kategoria interpretacyjna opozycji kręgu kultury śródziemnomorskiej, południowej (realizującej zasady harmonii, ładu, radości pinter harold.