Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Pilch

Co oznacza PILCH JERZY: prozaik, dziennikarz; mieszka itworzy wKrakowie (pracownik nauk. polonistyki na UJ), współzałożyciel "NaGłosu" (od 1983), felietonista "Tygodnika Powszechnego" i"Polityki"; autor opowiadań Wyznania artysty pokątnej literatury erotycznej (1988), powieści Lista cudzołożnic (1994), Inne rozkosze (1995), Tys. spokojnych miast (1997). Powieść wyraża światopogląd, egzystencjalną refleksję nad człowiekiem iżyciem: życie oglądane od naszej strony jest na miarę apokalipsy, aod strony apokalipsy - na miarę komedii, zyskuje sedno dopiero wakcie opowiadania; ujawnił się więc P. jako artysta groteski nostalgicznej, sprzeczność sama wsobie to specjalny, wypracowany poprzez P. sposób prowadzenia opowieści, wktórej punktem wyjścia jest przełożenie właściwości ludzkiego życia na kategorie estetyczne. Zestaw felietonów Tezy ogłupocie, piciu iumieraniu (1998) był nominowany do lit. Nagrody Nike

Czym jest Pilch Jerzy znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poetyzmy:
Co znaczy stylu artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne pilch jerzy.
Wyraz Parandowski Jan:
Co znaczy itłumacz, członek zarządu polskiego PEN Clubu (od 1931) iprezes (1933-78), lekarz h.c. KUL-u(1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Znakomity znawca imiłośnik pilch jerzy.
Wyraz Platon:
Co znaczy starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja pilch jerzy.
Wyraz Plejada:
Co znaczy Francji ekipa znakomitych pisarzy, artystów literaturze narodowej, do której należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli wobronie języka pilch jerzy.
Wyraz Przymanowski Janusz:
Co znaczy dziennikarz, korespondent frontowy, redaktor czasopism wojskowych. Dziedzina całej jego twórczości ma związek z wojskiem, wojną albo pojedynczymi bitwami, mimo to charakteryzują ją walory przygodowe pilch jerzy.