Czy przydatne?

Co to jest Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz Blasco P.

Co oznacza PICASSO PABLO, WŁAŚC. P. RUIZ BLASCO P.: rysownik, rzeźbiarz, grafik hiszp., jeden znajwybitniejszych twórców XX w., którego twórczość znacznie wpłynęła na przeobrażenia sztuki współcz. P. miał wybitny warsztat iumiejętności techniczne dotyczące rysunku, grafiki, wielu technik malarskich irzeźby. Kiedy w1900 r. przybył do
Paryża, zafascynowała go twórczość H.Toulouse-Lautreca isymbolistów; na Montmartrze zamieszkał w1904 r., poznał wielu twórców ipisarzy; zaprzyjaźnił się z G. Apollinaireem. Po II wojnie światowej sympatyzował zruchami lewicowymi - brał udział wKongresie Obrońców Pokoju w1948 we Wrocławiu. Po pierwszym kontakcie ze sztuką franc. ukształtował swój indywidualny styl - moment błękitny (1901-05): prace ochłodnym melancholijnym klimacie, ozimnej kolorystyce przedstawiające przeważnie ludzi biednych (na przykład Życie, Stary gitarzysta, Prasowaczka). Wokresie różowym (1905-06) malował Kuglarzy, Rodzinę arlekina, Dziewczynę na kuli. Poznając rzeźbę afrykańską isztukę P. Czannea skonkretyzował własne poszukiwania na analizie przestrzeni iform wniej zawartych. Wtedy powstały pierwsze prace deformujące bryłę iprzestrzeń, na przykład Panny zAwinionu (1906-07) zapowiadające kubistyczne zainteresowania P. ( kubizm), które pogłębił pracując od 1909 r. z G. Brakiem nad rozbiciem strukturalnym przedmiotu. Na przykład wPortrecie Amboisea Vollarda drobne formy geometryczne ułatwiają analizę struktury zróżnych stron, co wnastępstwie doprowadziło P. do granic abstrakcji, kiedy sięgnął po collage, tworząc cykl prac realistycznych iklasycyzujących. Współpracował również z J. Cocteau pomagając wprzygotowaniu Parad poprzez Balety Rosyjskie Diagilewa. Wnastępnym okresie twórczości P. tworzy zdeformowane obrazy irysunki postaci ludzkich osilnej ekspresji, na przykład Taniec, Głowa kobiety, i rzeźby, na przykład Głowa byka. Wlatach 30. powstają wybitne cykle prac P., między innymi Minotauromachia i słynny obraz związany zwojną domową wHiszpanii Guernica (przydzielony do pawilonu hiszp. na
Wystawę Światową wParyżu w1937). P.tworzył również portrety, martwe natury, kompozycje ścienne, na przykład Wojna ipokój. Był twórcą nadzwyczajnie płodnym, jego sztuka burzyła konwencje ikanony, podlegała wielu przemianom; poszukiwał iodkrywał, wyznaczał nowe drogi dla sztuki współcz., ajednocześnie (poza kubizmem) jego twórczość nie podlega systematyce, nie mieści się wkierunkach czy prądach. Muzea poświęcone twórczości P. znajdują się wBarcelonie iw Paryżu

Czym jest Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Potocki Wacław:
Co znaczy baroku, prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Polska Bibliografia Literacka:
Co znaczy ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Proza Poetycka:
Co znaczy przesycone subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Poezja Legionowa:
Co znaczy tradycji hist.-lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Powieść W Odcinkach:
Co znaczy publikowanej w następnych numerach gazet codziennych, z czasem tygodników i miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła się w lit. europ. w 30. latach XIX w. w Anglii i we Francji picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..