Czy przydatne?

Co to jest Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz Blasco P.

Co oznacza PICASSO PABLO, WŁAŚC. P. RUIZ BLASCO P.: rysownik, rzeźbiarz, grafik hiszp., jeden znajwybitniejszych twórców XX w., którego twórczość znacznie wpłynęła na przeobrażenia sztuki współcz. P. miał wybitny warsztat iumiejętności techniczne dotyczące rysunku, grafiki, wielu technik malarskich irzeźby. Kiedy w1900 r. przybył do
Paryża, zafascynowała go twórczość H.Toulouse-Lautreca isymbolistów; na Montmartrze zamieszkał w1904 r., poznał wielu twórców ipisarzy; zaprzyjaźnił się z G. Apollinaireem. Po II wojnie światowej sympatyzował zruchami lewicowymi - brał udział wKongresie Obrońców Pokoju w1948 we Wrocławiu. Po pierwszym kontakcie ze sztuką franc. ukształtował swój indywidualny styl - moment błękitny (1901-05): prace ochłodnym melancholijnym klimacie, ozimnej kolorystyce przedstawiające przeważnie ludzi biednych (na przykład Życie, Stary gitarzysta, Prasowaczka). Wokresie różowym (1905-06) malował Kuglarzy, Rodzinę arlekina, Dziewczynę na kuli. Poznając rzeźbę afrykańską isztukę P. Czannea skonkretyzował własne poszukiwania na analizie przestrzeni iform wniej zawartych. Wtedy powstały pierwsze prace deformujące bryłę iprzestrzeń, na przykład Panny zAwinionu (1906-07) zapowiadające kubistyczne zainteresowania P. ( kubizm), które pogłębił pracując od 1909 r. z G. Brakiem nad rozbiciem strukturalnym przedmiotu. Na przykład wPortrecie Amboisea Vollarda drobne formy geometryczne ułatwiają analizę struktury zróżnych stron, co wnastępstwie doprowadziło P. do granic abstrakcji, kiedy sięgnął po collage, tworząc cykl prac realistycznych iklasycyzujących. Współpracował również z J. Cocteau pomagając wprzygotowaniu Parad poprzez Balety Rosyjskie Diagilewa. Wnastępnym okresie twórczości P. tworzy zdeformowane obrazy irysunki postaci ludzkich osilnej ekspresji, na przykład Taniec, Głowa kobiety, i rzeźby, na przykład Głowa byka. Wlatach 30. powstają wybitne cykle prac P., między innymi Minotauromachia i słynny obraz związany zwojną domową wHiszpanii Guernica (przydzielony do pawilonu hiszp. na
Wystawę Światową wParyżu w1937). P.tworzył również portrety, martwe natury, kompozycje ścienne, na przykład Wojna ipokój. Był twórcą nadzwyczajnie płodnym, jego sztuka burzyła konwencje ikanony, podlegała wielu przemianom; poszukiwał iodkrywał, wyznaczał nowe drogi dla sztuki współcz., ajednocześnie (poza kubizmem) jego twórczość nie podlega systematyce, nie mieści się wkierunkach czy prądach. Muzea poświęcone twórczości P. znajdują się wBarcelonie iw Paryżu

Czym jest Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pankiewicz Józef:
Co znaczy uczeń między innymi W. Gersona. Sporo podróżował po Europie między innymi zW. Podkowińskim. Wlatach 1914-23 mieszkał we Francji iHiszpanii; prof. krakowskiej ASP, której filię zał. wParyżu (1925 picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Przysłowie:
Co znaczy językoznawczego zdanie proste albo złożone, regularnie w formie wierszowanej, na przykład Co nagle to po diable, Kropla drąży skałę. Z punktu widzenia literaturoznawstwa p. jest najkrótszym utworem picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Percepcja:
Co znaczy uświadomioną reakcję na bodźce zewnętrzne; odbieranie wrażeń; reagowanie, spostrzeganie. P.dzieła sztuki - złożony mechanizm poznawczy opierający na odzwierciedleniu w wyniku zewnętrznych bodźców picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Poemat Heroikomiczny:
Co znaczy bohaterskiego, której zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi wefekcie picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..
Wyraz Pasternak Boris:
Co znaczy iprozaik, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1958), której przyznanie spotkało się zpowszechnym aplauzem wkręgach lit., lecz dotkliwie skomplikowało itak niełatwą sytuację autora wtotalitarnym kraju picasso pablo, właśc. p. ruiz blasco p..