Czy przydatne?

Co to jest Francis Picabia

Co oznacza PICABIA FRANCIS: rysownik franc., jeden zgłównych artystów dadaizmu. W1915 wNowym Jorku z M. Duchampem założył dadaistyczne pismo "291", które kontynuował wEuropie pismem "391". Uczestniczył wakcjach dadaistycznych wZurychu iParyżu; tworzył prowokacyjne, dowcipne, "mechanistyczne" obrazy irysunki ośmieszające między innymi futurystyczne zainteresowania maszynami (na przykład Parada miłosna); malował obrazy parodiujące słynne dzieła sztuki, prowadził eksperymenty znakładanymi na siebie obrazami. Występowały wjego pracach motywy zdzieł antycznych, renesansowych (na przykład Głowy ipejzaż). Swymi prowokacjami iparodiami przyczynił się do przemiany we współcz. rozumieniu dzieła sztuki

Czym jest Picabia Francis znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Peiper Tadeusz:
Co znaczy krytyk lit. iteatralny, pisarz, prozaik, dramatopisarz; artysta programu poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją teorię literaturze picabia francis.
Wyraz Przyimek:
Co znaczy mowy, funkcjonalnie niesamodzielny słowo, występuje przeważnie z rzeczownikami i zaimkami rzeczownymi tworząc z nimi w zdaniu ustalenia (dopełnienia, okoliczniki, przydawki), oznaczając relacje picabia francis.
Wyraz Peryfraza:
Co znaczy oznaczającej element, czynność, cechę bardziej rozbudowanym opisem, charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia, służy ozdobności picabia francis.
Wyraz Przyboś Julian:
Co znaczy współtwórca Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny picabia francis.
Wyraz Pop-Art:
Co znaczy ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p picabia francis.