Czy przydatne?

Co to jest Sergiusz Piasecki

Co oznacza PIASECKI SERGIUSZ: powieściopisarz, od 1945 r. na emigracji wAnglii, współpracownik londyńskich "informacje". Debiutował autobiograficzną powieścią awanturniczo-sensacyjną Kochanek Ogromnej Niedźwiedzicy (1937) oprzemytnikach ipolsko-sowieckim pograniczu, pełną autentyzmu inaturalizmu zmieszanego zromantyczną nastrojowością. Ten temat kontynuuje wkolejnych powieściach: Piąty faza (1938), Bogom nocy równi (1939). Emigracyjne Zapiski oficera Armii Czerwonej (1957) są krytycznym opisem ZSRR, Wieża Babel (Człowiek przemieniony wwilka; Dla honoru organizacji, 1964) opisuje doświadczenia konspiracyjne autora, Żywot człowieka rozbrojonego (1962) to studium nędzy iosamotnienia człowieka wczasie wojny iopis wygnańczego losu byłych partyzantów

Czym jest Piasecki Sergiusz znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Legionowa:
Co znaczy tradycji hist.-lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna piasecki sergiusz.
Wyraz Poemat Opisowy:
Co znaczy filoz., którego istotą jest opis wybranych zjawisk przyrody, życia wiejskiego, zabytków kultury i tym podobne, bliski poematowi dydaktycznemu. Reprezentatywnym odpowiednikiem p.o. wPolsce jest piasecki sergiusz.
Wyraz Platonizm:
Co znaczy Platona, który przyjmuje intuicję intelektualną jako schemat doskonałego poznania, istnienie bytu wiecznego iniezmiennego, świata idei poznawalnych dzięki rozumu, pośród których najwyższą jest idea piasecki sergiusz.
Wyraz Poemat Filozoficzny:
Co znaczy zawierający wykład doktryny światopoglądowej, filozoficznej bądź naukowej, upowszechniony wlit. starożytnej, między innymi wGrecji dzieło Ksenofanesa zKolofonu Oprzyrodzie, wRzymie Lukrecjusza piasecki sergiusz.
Wyraz Perspektywa:
Co znaczy szeroki, otwarty widok na coś, widok na przyszłość, odległość czasowa umożliwiająca ogólną ocenę faktów. 2) Wmalarstwie: metoda umożliwiająca przełożenie postrzeganego trójwymiarowego świata na piasecki sergiusz.