Czy przydatne?

Co to jest Francesco Petrarca

Co oznacza PETRARCA FRANCESCO: humanista wł., renesansowy pisarz, znany iceniony pośród ówczesnych czytelników w pierwszej kolejności jako autor różnorodnych dzieł z łaciny, przyjaciel G. Boccaccia. Głównym dziełem napisanym wjęz. ojczystym jest Zestaw pieśni (1330-65) zawierający kilkaset utworów poetyckich, najczęściej sonetów poświęconych miłości poety do Laury, podzielony na dwie części: Wiersze ku czci Laury żywej iWiersze ku czci Laury umarłej. Tytułową bohaterkę sonetów uczynił symbolem wszystkiego, co wżyciu najpiękniejsze. Dzięki Zbiorowi pieśni P. zdobył miano artysty europ. liryki miłosnej, adzięki licznym parafrazom i trawestacjom zaistniał wpoezji petrarkizm, wzorzec uwielbienia ipodziwu dla wyidealizowanej bohaterki. Naśladowali P. wliryce hiszp. L. de Gongora ifranc. poeci Plejady, potem również lirycy barokowi, sentymentalni iromantyczni. Laura stała się synonimem ukochanej kobiety, portretowanej jako typ "pani anielskiej" obogatej osobowości duchowej. Wliryce pol. romantyzmu aktualny p. wSonetach odeskich A. Mickiewicza (1826), zmottem zaczerpniętym zPetrarki "kiedy byłem po części innym człowiekiem, niż jestem"

Czym jest Petrarca Francesco znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Piktografia:
Co znaczy piktograficzne, obrazkowe, w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma; złożona jest zrysunków (piktogramów), które mogą być znakami przedstawiającymi określone treści, znakami mnemotechnicznymi albo petrarca francesco.
Wyraz Pop-Art:
Co znaczy ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p petrarca francesco.
Wyraz Poemat Heroikomiczny:
Co znaczy bohaterskiego, której zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi wefekcie petrarca francesco.
Wyraz Postmodernizm:
Co znaczy pojawiających się w różnych dziedzinach współcz. kultury. Obejmuje zarówno architekturę, sztuki piękne, prozę, poezję, esej, teorię sztuki i teorię kultury, filozofię, jak i technologię i naukę. To petrarca francesco.
Wyraz Proust Marcel:
Co znaczy latach młodości jako bywalec salonów i modnych kurortów obserwował życie spotykanych ludzi, z wyjątkową intuicją przenikał ich psychikę, oceniał motywy postępowania. W tym okresie rozpoczął pisać petrarca francesco.