Czy przydatne?

Co to jest Włodzimierz Perzyński

Co oznacza PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ: komediopisarz, prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w"Tygodniku Ilustrowanym" i"Rzeczypospolitej". Debiutował jako pisarz liryczny na łamach "Życia" krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno ukazały się: humoreska Przygody zaziemskie warszawianki (1901 - tom zbiorowy Zza kulis Warszawy) i sztuka komediowa Lekkomyślna siostra (1904), której premiera we Lwowie przyniosła autorowi popularność. P. łączy wnikliwą obserwację współczesnego życia zanalizą psychologiczną, wplatając niejednokrotnie wątki sensacyjne. Utwory sceniczne charakteryzuje poetycka ironia ipoczucie formy dramatycznej. Największe osiągnięcia komediopisarstwa to, wraz zdebiutem, sztuki: Aszantka (1907) iSzczęście Frania (1909). P. jest także autorem powieści, między innymi Sławny człowiek (1907), Złoty biznes (1915), Raz wżyciu (1925), Nie było nas - był las (1926) i Klejnoty (1930). Zbiory nowel to między innymi Pamiętnik wisielca (1907), Cudowne dziecko (1921), Znamię (1927). Zbiory felietonów wydał wtomach: Zlegend współczesnej Polski (1921) iPralnia sumienia (1930)

Czym jest Perzyński Włodzimierz znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pean:
Co znaczy rel. pieśń dziękczynna, której adresatem przeważnie był Apollo; gatunek uprawiany poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana perzyński włodzimierz.
Wyraz Polonika:
Co znaczy druki pisane w jęz. pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy w wielu perzyński włodzimierz.
Wyraz Powieść Fantastyczna:
Co znaczy gdzie świat przedstawiony odbiega od realnej rzeczywistości, wykorzystuje wątki nadnaturalne pełne fantastyki, cudowności, baśniowości, folkloru, na przykład Baśnie tysiąca i jednej nocy, Podróże perzyński włodzimierz.
Wyraz Putrament Jerzy:
Co znaczy dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w perzyński włodzimierz.
Wyraz Przekład:
Co znaczy dzieła lit. z jednego języka na drugi, na przykład poetycki p. bibl. Księgi Psalmów poprzez J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), L. Staffa, Cz. Miłosza. Istota p. bazuje na wyszukiwaniu ekwiwalentów perzyński włodzimierz.