Czy przydatne?

Co to jest Percepcja

Co oznacza PERCEPCJA: postrzeganie przez uświadomioną reakcję na bodźce zewnętrzne; odbieranie wrażeń; reagowanie, spostrzeganie. P.dzieła sztuki - złożony mechanizm poznawczy opierający na odzwierciedleniu w wyniku zewnętrznych bodźców poprzez człowieka elementów, mechanizmów, dźwięków, zjawisk muz., obrazowych, werbalnych ipozawerbalnych. P. mogą tworzyć mechanizmy analizy, syntezy skojarzeniowe, wyobrażeniowe (na przykład wyobraźnia muz., przestrzenna, plast.), wartościowanie estetyczne i przeżycia emocjonalne. P. interesowano się od starożytności (rozważania filozoficzne, estetyczne, fizjologia słuchu, wzroku, psychoakustyczne badania p. dźwięku, jak na przykład barwa, wysokość tonów, głośność, czas trwania). P. jest uzależniona od rodzajów bodźców, towarzyszą jej indywidualne właściwości odbioru (na przykład słuch, wzrok, pamięć, rodzaj wyobraźni, umiejętności do koncentracji uwagi), cechy mechanizmów myślowych, osobowość (na przykład osobowość emocjonalna), wrażliwość, zainteresowania, preferencje, zasób wiedzy, doświadczenia, wiek odbiorcy, lecz także uwarunkowania socjalne, kulturowe, historyczne

Czym jest percepcja znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Plakat:
Co znaczy hasło ujęte wformę artystyczną, zazwyczaj powielane, umieszczane wwielu miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p. polit., społ percepcja.
Wyraz Poezja Lingwistyczna:
Co znaczy literaturze pol., zapoczątkowany około 1956, wyjątkowe zdarzenie w literaturze lat 60., reprezentowane poprzez M. Białoszewskiego (między innymi Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne percepcja.
Wyraz Pronaszko Zbigniew:
Co znaczy scenograf, pedagog, prof. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po 1945 ASP w Krakowie; brat Andrzeja. Podróżował do Włoch, Francji, poznał sztukę prymitywistów włoskich i percepcja.
Wyraz Pissarro Camille:
Co znaczy igrafik, impresjonista; jedyny uczestnik wszystkich 8 wystaw impresjonistów. Początkowo tworzył pod wpływem J. B. Corota, prace J. A. Ingresa ukształtowały jego akademizm , atwórczość J. Turnera i J percepcja.
Wyraz Plejada:
Co znaczy Francji ekipa znakomitych pisarzy, artystów literaturze narodowej, do której należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli wobronie języka percepcja.