Czy przydatne?

Co to jest Pean

Co oznacza PEAN: wantycznej liryce rel. pieśń dziękczynna, której adresatem przeważnie był Apollo; gatunek uprawiany poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana wpatetycznym, wzniosłym stylu na cześć ojczyzny, bohaterów, wpoezji klasycystycznej na równi zinnymi gat. lirycznymi: dytyrambem, odą ielegią

Czym jest pean znaczenie w Słownik pisownia P .