Czy przydatne?

Co to jest Octavio Paz

Co oznacza PAZ OCTAVIO: meksykański pisarz ieseista, dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym poprzez autora jest rola poety ijego słów wprzekształcaniu świata, wprzezwyciężaniu samotności ialienacji. Debiut P. stanowi tom poetycki Dziki księżyc (1933). Poemat zajmujący bardzo istotne miejsce wjego twórczości to pełen ekspresji Kamień słońca (1957). Kolejno ukazujące się zbiory literaturze noszą tytuły Salamandra (1962), Biel (1967), Przepisane na jasność (1975), Drzewo wewnętrzne (1987). Wtwórczości P. jest także miejsce na zaangażowanie polit., oczym świadczą zbiory Wtwym jasnym cieniu iinne wiersze oHiszpanii (1937), Nie przejdą (1937), Wolność dla słowa (1960). Spośród licznych esejów rangę szczególną mają Labirynt samotności (1950), Łuk ilira (1956), Małpa gramatyczna (1974), Pochmurno (1987) iInny głos (1990)

Czym jest Paz Octavio znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prerafaelici:
Co znaczy Prerafaelitów, późnoromantyczna ekipa z angielskiego: malarzy i pisarzy działająca w Londynie w latach 1848-51, których program zawierał tendencje postromantyczne i zapowiedź symbolizmu. Występowali paz octavio.
Wyraz Poezja Pokolenia "BruLionu":
Co znaczy ur. po 1960 r., debiutujących w nowej sytuacji polit. (po 1989), rozczarowanych oficjalnym obiegiem poetyckim; ugrupowanie niezależnych indywidualistów: M. Świetlickiego, K. Koehlera, M. Barana, J paz octavio.
Wyraz Przypisy Bibliograficzne:
Co znaczy objaśnienia, komentarze autora umieszczane na następnych stronach albo na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych. Następne paz octavio.
Wyraz Parandowski Jan:
Co znaczy itłumacz, członek zarządu polskiego PEN Clubu (od 1931) iprezes (1933-78), lekarz h.c. KUL-u(1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Znakomity znawca imiłośnik paz octavio.
Wyraz Pegaz:
Co znaczy koń, który wydostał się złona Meduzy, gdy Perseusz obciął jej głowę; ujarzmiony poprzez Bellerofonta, któremu ułatwił walkę zChimerą iAmazonkami. P. był błyskawicą ipiorunem Zeusa, uderzeniem kopyt paz octavio.