Czy przydatne?

Co to jest Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 1o v. Bzowska

Co oznacza PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA MARIA, 1O V. BZOWSKA: pisarka, dramatopisarka, córka W. Kossaka, wnuczka J. Kossaka, siostra pisarki M.Samozwaniec. Wmiędzywojniu związana zkręgiem pisarzy Skamandra. Debiutowała tomem poetyckim Niebieskie migdały (1922), pośród cenionych tomików na uwagę zasługują między innymi Różowa magia (1924), Pocałunki (1926), Wachlarz (1927), Surowy jedwab (1932), Szkicownik poetycki (1939), zdramatów: Mrówki (1936), Baba-Dziwo (1938). Rozproszone wiersze poetki ukazały się wtomie Ostatnie utwory (Londyn 1956). Wsztuce poetyckiej istotne są dwa tematy: fenomen miłości (jak wcyklu Róże dla Safony) i wyrażany filozoficznie fenomen natury; formę artystyczną określaną jako miniatura poetycka cechuje epigramatyczność, upodobanie do zaskakującej pointy, wyrafinowany dowcip, oszczędność środków artystycznych, emocjonalizm, subtelność języka. Za poetycką twórczość P.-J. dostała nagrodę Złoty Wawrzyn PAL (1935) inagrodę lit. m.
Krakowa (1937). Nazywana polską Safoną

Czym jest Pawlikowska-Jasnorzewska znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pole Semantyczne:
Co znaczy przedmiotów mechanizmu leksykalnego, których znaczenia mogą występować w podobnych kontekstach, na przykład środek lokomocji w tych zdaniach, jak: Jadę pociągiem, samochodem, autobusem, tramwajem pawlikowska-jasnorzewska maria, 1o v. bzowska.
Wyraz Poezja Filozoficzna:
Co znaczy współistnienia w okolicy siebie literaturze i filozofii, opisująca i wyrażająca piórem poety sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku Tajemnicy pawlikowska-jasnorzewska maria, 1o v. bzowska.
Wyraz Psałterz:
Co znaczy Księgi psalmów Dawida; od średniowiecza do współczesności wyodrębnione jako modlitewniki z ksiąg ST. Pierwsze w lit. pol. przekłady p. pojawiły się w średniowieczu: Psałterz floriański (rękopiśmienny pawlikowska-jasnorzewska maria, 1o v. bzowska.
Wyraz Paradygmat:
Co znaczy użytkowany jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków pawlikowska-jasnorzewska maria, 1o v. bzowska.
Wyraz Pieśni Patriotyczne:
Co znaczy modlitwy poetyckie wintencji iza ojczyznę rozumianą jako państwo ojczysty, ziemia rodzinna, kultura, język, religia, wspólnota małych ojczyzn . P.p. występują wróżnych obiegach: oficjalno-uroczystym pawlikowska-jasnorzewska maria, 1o v. bzowska.