Czy przydatne?

Co to jest Paszkwil

Co oznacza PASZKWIL: odmiana satyry, utwór wymierzony przeciw konkretnej osobie, ośmieszający złośliwie, regularnie oszczerczo, publikowany zazwyczaj anonimowo albo pod pseudonimem, może także mieć formę artykułu publicystycznego albo szkicu. Nazwa pochodzi od nazwiska rzymskiego szewca Pasquino, który na pocz. XVI w. zasłynął zszyderczych utworów zwróconych przeciw znanym osobom. WPolsce tym gatunkiem posługiwano się w2. poł. XVIII w., adomniemanym autorem wielu p. był F. Zabłocki. Zobacz także pamflet

Czym jest paszkwil znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przymiotnik:
Co znaczy odmieniająca się poprzez przypadki, rodzaje i liczby, odpowiadająca w M lp. na pytania: jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie paszkwil.
Wyraz Przydawka:
Co znaczy fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza paszkwil.
Wyraz Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym paszkwil.
Wyraz Polichromia:
Co znaczy wielobarwne) malowidło dekoracyjne, zdobiące przedmioty architektoniczne, wnętrza (na przykład sklepienie, ściany), fasady budowli; 2) kolorowe farby pokrywające rzeźby drewniane, kamienne, towary z paszkwil.
Wyraz Podmiot Liryczny:
Co znaczy podmiot twórczych czynności (autor), zewnętrzny nadawca, nadrzędny wobec podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator; wdramacie wyklucza paszkwil.