Czy przydatne?

Co to jest Pastisz

Co oznacza PASTISZ: odmiana stylizacji lit. ijęz. (w okolicy parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla głównego celu: zabawy lit., jak uczynił to K. Wyka wzbiorze p. Duchy pisarzy podsłuchane. Owo "podsłuchiwanie pisarzy" (wg B. Chrząstowskiej) bazuje na podpatrywaniu użytkowanych poprzez nich chwytów poetyckich iudanym naśladownictwie, jest zabawą poetycką, wktórej "pastiszysta" stara się tak imitować autora, aby czytelnik nie spostrzegł fałszu, na przykład J. Słowacki jest autorem p. Pana Tadeusza dopisując ciąg dalszy, scenę zgoszczącym wsypialni Zosi wSoplicowie Napoleonem

Czym jest pastisz znaczenie w Słownik pisownia P .


Wyraz powieść marynistyczna
Co znaczy odmiana powieści XIX w., gdzie fabuła rozgrywa się w środowisku marynarzy i rybaków, ludzi morza, związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem.
Wyraz Poussin Nicolas
Co znaczy rysownik franc., przedstawiciel klasycyzmu, poprzez krótki czas dekorator na dworze Ludwika XIII, początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem.
Wyraz prąd literacki
Co znaczy kierunek lit. o charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji.
Wyraz polonizm
Co znaczy termin analogiczny do innych, jak bohemizm, germanizm, latynizm; jego sedno wyraża się w zastosowaniu wyrazu zwrotu albo konstrukcji składniowej zapożyczonej z.
Wyraz Przypkowski Samuel
Co znaczy pisarz, filozof ariański, sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach Książęcych, autor słynnej ariańskiej rozprawy filoz. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele.