Czy przydatne?

Co to jest Boris Pasternak

Co oznacza PASTERNAK BORIS: ros. pisarz iprozaik, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1958), której przyznanie spotkało się zpowszechnym aplauzem wkręgach lit., lecz dotkliwie skomplikowało itak niełatwą sytuację autora wtotalitarnym kraju. Nękany polit. naciskami był zmuszony odmówić jej przyjęcia. Początki twórczości poetyckiej P. sięgają 1913 r., pierwszy zestaw utworów miał tytuł Bliźniak wchmurach (1914). Osobistych przeżyć irozmyślań dotyczą Życie - moja siostra (1922), Tematy iwariacje (1923), Drugie narodziny (1932). Poematy otematyce rewolucyjnej to Wzniosła dolegliwość (1924), Lejtienant Szmidt (1926-27), Rok dziewięćset piąty (1927). Wtomie wierszy Przestwór ziemski (1945) poruszył problem moralnej odpowiedzialności jednostki za bieg historii. Głęboko filoz. charakter ma cykl wierszy zatytułowany Gdy się rozpęta (1956-59). Proza P. urzeka subtelnością, zawiera sporo wątków refleksyjnych, ma intelektualny charakter, co widać wOpowiadaniach (1925), Liście żelaznym (1931), Drogach napowietrznych (1933), aprzede wszystkim wnajgłośniejszym dziele, powieści Lekarz Żywago (1956). Wniej ukazuje P. rewolucję wRosji, czasy wojny domowej iNEP-u zpunktu widzenia inteligenta nie uznającego przemocy jako sposoby działania. Powieść nie mogła ukazać się wZwiązku Radzieckim, ajej publikacja za granicą dała podstawę władzom polit. do niewybrednych ataków na adres artysty dzieła. P. był także wybitnym tłumaczem, przełożył na jęz. ros. sporo dramatów W. Szekspira, Fausta J.W. Goethego, liczne utwory J. Słowackiego isporo literaturze gruzińskiej

Czym jest Pasternak Boris znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poemat Dydaktyczny:
Co znaczy wierszowany zawierający rady praktyczne zamieszczane zarówno wpartiach fabularnych, jak iopisowych. Cechy tego gatunku lit. dydaktycznej zawiera poemat filozoficzny i tak zwany literatura traktatowa pasternak boris.
Wyraz Powieść Science Fiction:
Co znaczy fantastycznonaukowa, proza fabularna, gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w okresie przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia pasternak boris.
Wyraz Protagonista:
Co znaczy starożytnym pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadził dialog z chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano deuteragonistą (gr pasternak boris.
Wyraz Pasierb Janusz S.:
Co znaczy sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy pasternak boris.
Wyraz Powieść Biograficzna:
Co znaczy formę powieściową daje autorowi sporą swobodę w doborze faktów z życia twórcy, naukowca, postaci hist., operuje fikcją lit. w taki sposób, by wzbudzić u czytelnika zainteresowanie bohaterem, na pasternak boris.