Czy przydatne?

Co to jest Pasja

Co oznacza PASJA: 1) zamiłowanie do czegoś; mocny gniew, furia, namiętność; 2) wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego; 3) nabożeństwo wielkanocne; 4) utwór muzyczny liturgii pasyjnej, którego treścią jest męka Chrystusa; powstała wXII w. wramach chorału gregoriańskiego ibyła związana zmelorecytacją tekstu podzielonego na 3 partie. Pierwsze wielogłosowe p. pochodzą zXV w., najpierw XVII w. powstał nowy typ opierający na współudziale części recytatywnych, aryjnych, chóralnych iinstrumentalnych. P. komponowali między innymi H. Schtz, J.S. Bach (na przykład Pasja wg św. Mateusza, Pasja wg św. Jana), G.Ph. Telemann (Pasja wg św. Jana)

Czym jest pasja znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pollak Roman:
Co znaczy edytor; wykładowca jęz., lit. i kultury pol. na wł. uniwersytetach, badacz historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim pasja.
Wyraz Piasecki Sergiusz:
Co znaczy 1945 r. na emigracji wAnglii, współpracownik londyńskich informacje . Debiutował autobiograficzną powieścią awanturniczo-sensacyjną Kochanek Ogromnej Niedźwiedzicy (1937) oprzemytnikach ipolsko pasja.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na pasja.
Wyraz Powieść Marynistyczna:
Co znaczy XIX w., gdzie fabuła rozgrywa się w środowisku marynarzy i rybaków, ludzi morza, związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem morskim, heroizacją przestrzeni morskiej i samotności w pasja.
Wyraz Przegłos Polski:
Co znaczy fonetyczny opierający na przekształceniu się samogłosek przednich w tylne w ustalonych uwarunkowaniach i czasie (IX-XI w.), spowodował przejście prasłowiańskiej samogłoski ě (tak zwany jat pasja.