Czy przydatne?

Co to jest Chryzostom Jan Pasek

Co oznacza PASEK JAN CHRYZOSTOM: najwybitniejszy pamiętnikarz nurtu sarmackiego pol. baroku. Rodem zMazowsza, wykształcony wkolegium jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii, pod Moskwą, po powrocie do Polski (od 1667) wiódł żywot ziemianina. Autor Pamiętników (wyd. 1836), które podzielone są na dwie części: lata 1656-1666 - wżołnierskiej służbie Rzeczypospolitej, lata 1667-1688 - żywot ziemiański (kwestie domowe ipubliczne). W swej narracji wspomnieniowej autor umieścił między innymi: wiersz liryczny (na przykład pożegnanie ukochanego konia Deresza), panegiryki opiewające wiktorie nad rzeką Basią czy pod Wiedniem, listy Jana Kazimierza iS. Czarnieckiego, uroczyste mowy, fragmenty popularnych piosenek, przyśpiewek, kąśliwych paszkwilów na Litwinów. P. przyjął wswej stosunku konwencję narracji gawędziarskiej, zelementami języka potocznego, obrazowego (plastycznego), wplótł humor, dowcipy, rubaszne słownictwo, ujawniające sarmacką megalomanię autora. Nie bez powodu nazwano Pamiętniki "epopeją Sarmacji pol."; stały się źród-łem pisarskiej inspiracji wXIX w. (na przykład A.Mickiewicza, J. Słowackiego, H. Sienkiewicza) iw lit. XX w., na przykład wpoezji J.Harasymowicza, E. Brylla, wpowieści W. Gombrowicza Trans-Atlantyk (parodia gawędy szlacheckiej). Liczne odwołania do pamiętników P. są dowodem zakorzenienia artystów pol. wXVII-wiecznej kulturze narod

Czym jest Pasek Jan Chryzostom znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść W Odcinkach:
Co znaczy publikowanej w następnych numerach gazet codziennych, z czasem tygodników i miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła się w lit. europ. w 30. latach XIX w. w Anglii i we Francji pasek jan chryzostom.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na pasek jan chryzostom.
Wyraz Prolog:
Co znaczy utworu; w dramacie antycznym pierwsza część wykorzystywana prezentacji postaci, czasem wyjaśnianiu zdarzeń przedakcji, pierwotnie był monologiem, potem dialogiem, a nawet narracją; w utworze epickim pasek jan chryzostom.
Wyraz Pruszyński Ksawery:
Co znaczy dziennikarz, korespondent w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Debiutował jako dziennikarz w 1928 na łamach tygodnika Czas , znany z krytycznego relacji do rzeczywistości. Przed wojną ukazały się pasek jan chryzostom.
Wyraz Powieść Science Fiction:
Co znaczy fantastycznonaukowa, proza fabularna, gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w okresie przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia pasek jan chryzostom.