Czy przydatne?

Co to jest Chryzostom Jan Pasek

Co oznacza PASEK JAN CHRYZOSTOM: najwybitniejszy pamiętnikarz nurtu sarmackiego pol. baroku. Rodem zMazowsza, wykształcony wkolegium jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii, pod Moskwą, po powrocie do Polski (od 1667) wiódł żywot ziemianina. Autor Pamiętników (wyd. 1836), które podzielone są na dwie części: lata 1656-1666 - wżołnierskiej służbie Rzeczypospolitej, lata 1667-1688 - żywot ziemiański (kwestie domowe ipubliczne). W swej narracji wspomnieniowej autor umieścił między innymi: wiersz liryczny (na przykład pożegnanie ukochanego konia Deresza), panegiryki opiewające wiktorie nad rzeką Basią czy pod Wiedniem, listy Jana Kazimierza iS. Czarnieckiego, uroczyste mowy, fragmenty popularnych piosenek, przyśpiewek, kąśliwych paszkwilów na Litwinów. P. przyjął wswej stosunku konwencję narracji gawędziarskiej, zelementami języka potocznego, obrazowego (plastycznego), wplótł humor, dowcipy, rubaszne słownictwo, ujawniające sarmacką megalomanię autora. Nie bez powodu nazwano Pamiętniki "epopeją Sarmacji pol."; stały się źród-łem pisarskiej inspiracji wXIX w. (na przykład A.Mickiewicza, J. Słowackiego, H. Sienkiewicza) iw lit. XX w., na przykład wpoezji J.Harasymowicza, E. Brylla, wpowieści W. Gombrowicza Trans-Atlantyk (parodia gawędy szlacheckiej). Liczne odwołania do pamiętników P. są dowodem zakorzenienia artystów pol. wXVII-wiecznej kulturze narod

Czym jest Pasek Jan Chryzostom znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz pure nonsense:
Co znaczy właściwy sukces komiczny jest rezultatem zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć bądź obrazów. P.n. występuje w utworach groteskowych, użytkowany częstokroć w celach polemiczno-satyrycznych PASEK JAN CHRYZOSTOM.
Wyraz Porazińska Janina:
Co znaczy książek i czasopism dla dzieci i młodzieży (między innymi współzałożycielka Płomyka i Płomyczka ); w twórczości nawiązywała do M. Konopnickiej, najchętniej pisała kołysanki, bajki liryczne i wiersze PASEK JAN CHRYZOSTOM.
Wyraz Pol Wincenty:
Co znaczy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1847-48), kierownik Katedry Geografii na UJ (1849-52), lekarz h.c. tej uczelni (1850), członek Akademii Zdolności (1872). W startowym okresie jego PASEK JAN CHRYZOSTOM.
Wyraz pamiętnik:
Co znaczy owydarzeniach, których autor był uczestnikiem albo naocznym świadkiem. P. pisano ztrzech perspektyw: źródła historycznego, dokumentu doświadczenia osobistego, swoistej formy twórczości literackiej PASEK JAN CHRYZOSTOM.
Wyraz powieść gotycka:
Co znaczy wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny PASEK JAN CHRYZOSTOM.