Czy przydatne?

Co to jest Partykuła

Co oznacza PARTYKUŁA: in. wyrazek. Część mowy obejmująca nieliczne wyrazy nieodmienne iniesamodzielne, których funkcja bazuje na nadawaniu samodzielnym słowom wzdaniu czy także całym zdaniom swoistego odcienia znaczeniowego albo uczuciowego. P.są między innymi: no, to, -iż, li, niech, nie, na przykład chodź no, znaszli, niech czyta, dajże. Do partykuł bywa także zaliczana część przysłówków ocharakterze modalnym, jest to sygnalizujących relacja autora wypowiedzi do jej treści, na przykład nawet, w szczególności, w końcu. Partykuły dzielimy z racji na ich funkcję na wzmacniające imodyfikujące

Czym jest partykuła znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powtórzenie:
Co znaczy występujący w prozie użytkowej, literackiej i literaturze, opierający na dwukrotnym albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek) celem partykuła.
Wyraz Panorama:
Co znaczy rysunku, wgrafice przedstawienie szerokiego, rozległego krajobrazu oglądanego zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę batalistyczną partykuła.
Wyraz Piramowicz Grzegorz:
Co znaczy działacz oświatowy, ksiądz, prof. filozofii wkolegium jezuickim we Lwowie (1770-73), sekretarz Komisji Nauki Narodowej (1770-73), sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775-87), członek partykuła.
Wyraz Poemat Satyrowy:
Co znaczy monologu bohatera, reprezentujący parenetyczną lit., wktórym zamieszkujący lasy Satyr, znalazłszy się pośród społeczności ludzkiej, poddaje krytyce zaobserwowane niedostatki życia obyczajowego partykuła.
Wyraz Poradnictwo Językowe:
Co znaczy Polsce wyrasta z tradycji upowszechnienia zasad poprawności jęz. (2. poł. XIX w.) i utrwalonej w międzywojniu (1918-1939) popularyzacji zagadnień jęz., która sprowadzała się do informacji o błędach i partykuła.