Czy przydatne?

Co to jest Parodia

Co oznacza PARODIA: odmiana stylizacji, utwór, który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego, karykaturalnego, na przykład wiersz J. Tuwima Jak Bolesław Leśmian napisałby wierszyk "Wlazł kotek na płotek" parodiuje styl autora, zagęszcza go dziwacznymi neologizmami zróżnych tekstów Leśmiana. P.realizowano na różne metody: poprzez tytuł, charakterystyczny dobór środków jęz. istylist., temat. Terminem p. określano iczynność parodiowania utworu lit., ijej wynik, a więc tekst parodystyczny. Wantycznej poezji była nim Batrachomachia (wojna żab zmyszami), parodia homeryckiego eposu bohaterskiego; wwiekach średnich p. nie funkcjonowała; wrenesansie jej mistrzami byli między innymi F. Rabelais, M. Cervantes; wbaroku J.C.Scaliger (w Poetyce) zdefiniował p.jako "grę słów", "pieśń na opak"; klasycyzm obfitował wteksty p. teatralnych ioperowych, celem parodysty mogła być treść, forma utworu, język bohaterów: tak wp. eposu heroicznego, Monachomachii I. Krasickiego. Odpowiednikiem p. romantycznej jest Darczanka (parodia Woltera) A.Mickiewicza. Aktywność p. zaznacza się wlit. szczególnie wokresach kryzysu doktryn światopoglądowych iartystycznych, wokresie przejściowym, wczasie walki pokoleń, na przykład romantyczną "modę" na balladę wykpili E. Słowacki iA.E. Odyniec, dopisując epilog Nie wiadomo co, a więc Romantyczność; p.uprawiali romantycy, na przykład A. Mickiewicz wPanu Tadeuszu (ks. XI) parodiuje styl wiersza J.Baki. Współczesną p. jako odmianą stylizacji jęz. ostatusie kategorii estetycznej posługiwali się między innymi poeci J. Tuwim, A. Słonimski, K.I. Gałczyński (autor parodii Mickiewiczowskiej ballady Lilie lub Kwiatki prohibicyjne. Ballada ostrzegawcza), M. Białoszewski; prozaicy: S. Mrożek (Słoń, Wesele wAtomicach), W. Gombrowicz (Ferdydurke iTrans-Atlantyk), A.M. Swinarski (Parodie), M. Samozwaniec (Na ustach grzechu). Funkcje p. współcz.: ludyczna (wkabarecie), satyryczna, krytyczna (forma polemiki lit.), "konstruktywna" - termin M. Głowińskiego (jako system słowotwórczy, na przykład wpowieściach S.Lema), intertekstualna (wskazująca na sposób imiejsce zakorzenienia dzieła wtradycji lit., na przykład Duchy pisarzy podsłuchane
K. Wyki); jako odmiana jęz. ogólnego
( socjolektu), na przykład stylu propagandy polit., ( nowomowy), przemówień osób publicznych ijęz. dziennikarskiego

Czym jest parodia znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Tyrtejska:
Co znaczy patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od Tyrteusza (Tyrtajosa), gr. poety (VII w. przed naszą erą), autora elegii wzywających Spartan w okresie II wojny messeńskiej do nieustępliwej parodia.
Wyraz Polska Akademia Nauk:
Co znaczy organizacja nauk. powołana na I Kongresie Edukacji Polskiej (1951), przejęła majątek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Do jej zadań należy prowadzenie parodia.
Wyraz Plakat:
Co znaczy hasło ujęte wformę artystyczną, zazwyczaj powielane, umieszczane wwielu miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p. polit., społ parodia.
Wyraz Poezja Lingwistyczna:
Co znaczy literaturze pol., zapoczątkowany około 1956, wyjątkowe zdarzenie w literaturze lat 60., reprezentowane poprzez M. Białoszewskiego (między innymi Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne parodia.
Wyraz Piasecki Sergiusz:
Co znaczy 1945 r. na emigracji wAnglii, współpracownik londyńskich informacje . Debiutował autobiograficzną powieścią awanturniczo-sensacyjną Kochanek Ogromnej Niedźwiedzicy (1937) oprzemytnikach ipolsko parodia.