Czy przydatne?

Co to jest Teodor Parnicki

Co oznacza PARNICKI TEODOR: powieściopisarz idyplomata, którego pisarstwo wymaga od czytelnika wiedzy iuwagi. Początki przypadają na lata 30., gdy uznanie zyskał powieścią hist. Aecjusz, ostatni Rzymianin (1937). Wczasie wojny stworzył Srebrne orły (1944), niejako próbę ustalenia rodowodu narodowego symbolu. Cała twórczość P. to raczej niekonwencjonalne powieści historyczne, zbudowane zwykorzystaniem nowoczesnych technik narracyjnych. Autora interesuje starożytny Rzym, lecz także dzieje Polski iczasy średniowiecza. Te odległe wieki mają wtwórczości P. punkty styczne, niekiedy sięgające współczesności. Poeta pomija ramy czasu iprzestrzeni, skupiając się w pierwszej kolejności na prawach rządzących procesem historycznym. Do tego samego tematu wraca wróżnych okresach twórczości, rozbudowuje go, łączy zinnymi wątkami. Itak kontynuacją pierwszej książki jest wydana w1966 r. zgon Aecjusza, zKońcem "Zgody Narodów" (1955) wiążą się Koła na piasku (1966) iSłowo iciało (1959). Zcyklem Nowa baśń (t. 1-6, 1962-70) mają powiązania wymienione już Srebrne orły i Tylko Beatrycze (1962). Następne doświadczenia lit. P. to eseistyka historiozoficzna iautotematyczna refleksja Zabij Kleopatrę (1968). Te same wątki zawierają Tożsamość (1970), Przeobrażenie (1973), Sam wyjdę bezbronny (1976) iRozdwojony wsobie (1983). Pewnego rodzaju komentarzem do twórczości są Szkice literackie (1978), Historia wliteraturę przekuwana (1980) iwydane pośmiertnie Opowieści otrzech Metysach (1994)

Czym jest Parnicki Teodor znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Parandowski Jan:
Co znaczy itłumacz, członek zarządu polskiego PEN Clubu (od 1931) iprezes (1933-78), lekarz h.c. KUL-u(1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Znakomity znawca imiłośnik parnicki teodor.
Wyraz Polonika:
Co znaczy druki pisane w jęz. pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy w wielu parnicki teodor.
Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na parnicki teodor.
Wyraz Polska Akademia Nauk:
Co znaczy organizacja nauk. powołana na I Kongresie Edukacji Polskiej (1951), przejęła majątek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Do jej zadań należy prowadzenie parnicki teodor.
Wyraz Poemat Heroikomiczny:
Co znaczy bohaterskiego, której zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi wefekcie parnicki teodor.