Czy przydatne?

Co to jest Paremiografia

Co oznacza PAREMIOGRAFIA: tematyka leksykografii zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem iklasyfikowaniem przysłów. Wydano między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94), Nową księgę przysłów (tak zwany Nowy Adelberg, t.1-4, 1969-78), Księgę cytatów (woprac. P.Hertza i W. Kopalińskiego). Fundamentalną zasadą edytorską wyboru materiału jest kontekstowość, kreacyjność zmyślą oużytkowniku; paremiologia - edukacja oprzysłowiach, ich genezie isposobie interpretacji

Czym jest paremiografia znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Perspektywa:
Co znaczy szeroki, otwarty widok na coś, widok na przyszłość, odległość czasowa umożliwiająca ogólną ocenę faktów. 2) Wmalarstwie: metoda umożliwiająca przełożenie postrzeganego trójwymiarowego świata na paremiografia.
Wyraz Powieść Gotycka:
Co znaczy wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny paremiografia.
Wyraz Protagonista:
Co znaczy starożytnym pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadził dialog z chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano deuteragonistą (gr paremiografia.
Wyraz Percepcja:
Co znaczy uświadomioną reakcję na bodźce zewnętrzne; odbieranie wrażeń; reagowanie, spostrzeganie. P.dzieła sztuki - złożony mechanizm poznawczy opierający na odzwierciedleniu w wyniku zewnętrznych bodźców paremiografia.
Wyraz Palinodia:
Co znaczy wktórym autor odwołuje opinie izarzuty opublikowanewinnym,przedtem ogłoszonym utworze. Niekiedy odwołanie jest pozorne, wrzeczywistości będąc odmiennie sformułowanym ich potwierdzeniem. Odmiennej paremiografia.