Czy przydatne?

Co to jest Jan Parandowski

Co oznacza PARANDOWSKI JAN: poeta, eseista itłumacz, członek zarządu polskiego PEN Clubu (od 1931) iprezes (1933-78), lekarz h.c. KUL-u(1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Znakomity znawca imiłośnik kultury gr. irzym., własną twórczość poświęcił upowszechnianiu wiedzy antycznej i wartości itradycji europejskiego humanizmu. Główne miejsce wdorobku P. zajmuje proza fabularna, szkice ieseje otematyce antycznej, jego Mitologia (1924) jest istotnym źródłem wiedzy owierzeniach gr. irzym. do dnia dzisiejszego, opowiadania Eros na Olimpie (1924), adaptacje eposów Homera Wojna trojańska (1927) iPrzygody Odyseusza (1935) dopełniają to kompendium. Fabularyzowaną powieść Dysk olimpijski (1924) wyróżniono brązowym medalem na XI Olimpiadzie wBerlinie (1936). P. jest autorem wielu stosunku zpodróży, między innymi Mój Rzym (1959), i albumów przygotowanych wraz zZ. Parandowskim Grecja (1962) iRzym (1968). Wydał opowiadania między innymi Trzy znaki Zodiaku (1938), szkice między innymi Zantycznego świata (1958) idramat Medea (1961). Zainteresowanie psychologią twórczości artystycznej iosobowością ogromnych pisarzy wyraził P. weseistycznej powieści poświęconej postaci O.Wildea Władca życia (1930) ibiografii lit. Petrarka (1956). Tajniki warsztatu twórczego pisarzy różnych epok przedstawił autor wzbiorze anegdotycznych szkiców Alchemia słowa (1951). P. jest również autorem wspomnień, między innymi Zegar słoneczny (1953), esejów, opowiadań izapisków biograficznych, między innymi Godzina śródziemnomorska (1949), Luźne kartki (1965), Wspomnienia isylwety (1960). Majątek przekładowy to raczej Odyseja Homera (1953) iO wojnie domowej Cezara (1951), teorię przekładu opisał wprzedmowie iszkicach do zbiorowej pracy Osztuce tłumaczenia (1955)

Czym jest Parandowski Jan znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pontoppidan Henrik:
Co znaczy najwybitniejszy przedstawiciel naturalizmu w lit. swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1917), którą dostał razem z K. Gjellerupem, przyznanie jej P. nie poprzez wszystkich było uważane za zasadne parandowski jan.
Wyraz Protestantyzm:
Co znaczy odłamów chrześcijaństwa, obejmujący wyznania i ugrupowania rel. powstałe bezpośrednio lub pośrednio z reformacji. Termin p. pochodzi od protestu złożonego poprzez luteran na sejmie Rzeszy w Spirze parandowski jan.
Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na parandowski jan.
Wyraz Potocki Wacław:
Co znaczy baroku, prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu parandowski jan.
Wyraz Prąd Literacki:
Co znaczy charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji parandowski jan.