Czy przydatne?

Co to jest Paralelizm

Co oznacza PARALELIZM: zdarzenie jęz. opierające na wprowadzeniu wciągu wypowiedzeniowym przedmiotów pod względem formalnym albo znaczeniowym powtarzalnych, podobnie zbudowanych, równorzędnych. Wyróżniamy p. składniowy (układ zdań opodobnej budowie gramatycznej, na przykład wsonecie J. M. Rymkiewicza Na trupa); p. intonacyjny (powtarzalność przedmiotów tej samej linii intonacyjnej, na przykład wwierszu B. Leśmiana Topielec); p. leksykalny (na przykład powtarzające się słowa najpierw ina końcu wliryku lozańskim A. Mickiewicza Polały się me łzy czyste, rzęsiste pełniąc funkcję wariacyjną tego samego wersu); p. kompozycyjny (gdy wutworze są rozwijane większe całości kompozycyjno-treściowe, na przykład wwierszu F. Karpińskiego Do Justyny tęskność na wiosnę albo wŚlubach panieńskich A. Fredry: dwie linie akcji dramatycznej zudziałem dwu analogicznych par bohaterów). Wstylistyce p. są zjawiskiem w najwyższym stopniu znanym iutrwalonym whebr. tradycji psalmu opartego na p. wersetów: synonimicznych, antytetycznych isyntetycznych, ujawniających olbrzymie napięcie emocjonalne wypowiedzi lirycznej. P. aktualny jest również wpieśni ludowej, uznany za w najwyższym stopniu elementarny chwyt twórczości słownej, do którego wprowadzić można szereg wskaźników jęz. pol

Czym jest paralelizm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paradoks:
Co znaczy zaskakujące, myśl oryginalna, sprzeczna zogólnie panującym poglądem, zawierająca nieoczekiwaną prawdę filozoficzną, moralną, psychologiczną. Paradoksem jest oksymoron, może być także błyskotliwy paralelizm.
Wyraz Panteizm:
Co znaczy głoszący, iż Bogiem jest wszechświat rozumiany jako całość, wyrażający się między innymi wubóstwianiu sił ipraw natury; kult bogów różnych wyznań. Whist. filozofii przejawiał się wróżnych formach paralelizm.
Wyraz Partykuła:
Co znaczy mowy obejmująca nieliczne wyrazy nieodmienne iniesamodzielne, których funkcja bazuje na nadawaniu samodzielnym słowom wzdaniu czy także całym zdaniom swoistego odcienia znaczeniowego albo uczuciowego paralelizm.
Wyraz Prąd Literacki:
Co znaczy charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji paralelizm.
Wyraz Proza Poetycka:
Co znaczy przesycone subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego paralelizm.