Czy przydatne?

Co to jest Paradygmat

Co oznacza PARADYGMAT: wjęzykoznawstwie użytkowany jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków); terminem tym ustala się najczęściej pełne szeregi deklinacyjne ikoniugacyjne (na przykład można mówić op. l.p. il.m. rzeczowników, czasów, trybów, imiesłowów i tym podobne), które dla dydaktyki jęz. obcych zakładają uczenie się na pamięć p. Ta zdolność osiągana poprzez ucznia nie poprawia wsposób ważny jego kompetencji jęz. ikomunikatywnej

Czym jest paradygmat znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poeta:
Co znaczy artysta literaturze, sztuki poetyckiej; w tradycji hellenistycznej i rzym. typ idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych , w okolicy paradygmat.
Wyraz Picabia Francis:
Co znaczy jeden zgłównych artystów dadaizmu. W1915 wNowym Jorku z M. Duchampem założył dadaistyczne pismo 291 , które kontynuował wEuropie pismem 391 . Uczestniczył wakcjach dadaistycznych wZurychu iParyżu paradygmat.
Wyraz Polska Bibliografia Literacka:
Co znaczy ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla paradygmat.
Wyraz Poezja Legionowa:
Co znaczy tradycji hist.-lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna paradygmat.
Wyraz Parabaza:
Co znaczy staroattyckiej skierowana wprost do publiczności wypowiedź, na którą składało się wystąpienie przewodzącego chórowi koryfeusza ipieśni chóru. Treść p. nie dotyczyła tematyki przedstawienia paradygmat.