Czy przydatne?

Co to jest Paradygmat

Co oznacza PARADYGMAT: wjęzykoznawstwie użytkowany jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków); terminem tym ustala się najczęściej pełne szeregi deklinacyjne ikoniugacyjne (na przykład można mówić op. l.p. il.m. rzeczowników, czasów, trybów, imiesłowów i tym podobne), które dla dydaktyki jęz. obcych zakładają uczenie się na pamięć p. Ta zdolność osiągana poprzez ucznia nie poprawia wsposób ważny jego kompetencji jęz. ikomunikatywnej

Czym jest paradygmat znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pastisz:
Co znaczy lit. ijęz. (w okolicy parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla paradygmat.
Wyraz Prowidencjalizm:
Co znaczy opatrzności nad światem; pojawia się w antycznej stoickiej myśli filoz. (Chryzop, Epiktet, Seneka), obecna w neoplatonizmie (Plotyn); jedna z ważniejszych idei filozofii chrześc. wyrażającej pogląd paradygmat.
Wyraz Praca U Podstaw:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. głoszące postulat szeroko pojmowanej pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp oświaty na wsi, zapewnienie opieki lekarskiej, zniesienie barier paradygmat.
Wyraz Poussin Nicolas:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, poprzez krótki czas dekorator na dworze Ludwika XIII, początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem w żywych barwach i wyraźnie zaznaczonym gestem postaci paradygmat.
Wyraz Poradnictwo Językowe:
Co znaczy Polsce wyrasta z tradycji upowszechnienia zasad poprawności jęz. (2. poł. XIX w.) i utrwalonej w międzywojniu (1918-1939) popularyzacji zagadnień jęz., która sprowadzała się do informacji o błędach i paradygmat.