Czy przydatne?

Co to jest Panorama

Co oznacza PANORAMA: 1) wmalarstwie, rysunku, wgrafice przedstawienie szerokiego, rozległego krajobrazu oglądanego zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę batalistyczną, eksponowane na wewnętrznej ścianie okrągłego budynku. Oświetlenie iaranżacja wpierwszym planie, która zawiera elementy, przedmioty krajobrazu (na przykład drzewo, płot, sprzęty), dają iluzję głębi przestrzeni. P. była znana wXVIII, rozpowszechniona wyżej wymienione XIX. WPolsce w najwyższym stopniu znane Panorama racławicka ( W. Kossak, J. Styka), Przejście poprzez Berezynę (M. Wywiórskiego, J. Fałata, W. Kossaka); 3) budynek, wktórym znajduje się malowidło; 4) wkinie szeroki ekran, tak zwany panoramiczny

Czym jest panorama znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Penelopa:
Co znaczy matka Telemacha, wzór wierności małżeńskiej. Czekała na powrót męża, który 10 lat walczył zTrojańczykami, akolejne 10 powracał do rodzinnej Itaki, wierzyła, iż ujrzy go znowu przy sobie. Zwodziła panorama.
Wyraz Puenta Liryczna:
Co znaczy myśli, ważna właściwość liryki klasycystycznej, gdzie jest obecna wyrazistość zamknięcia wypowiedzi podmiotu, na przykład w Bajkach Krasickiego; dobitne zamknięcie znaczeniowe, na przykład udanym panorama.
Wyraz Przysłówek:
Co znaczy mowy, pełniąca w zdaniu funkcję okolicznika, odpowiadająca na pytanie: jak?, gdzie?, kiedy?, skąd?, którędy?, dopóki?, po co?. Z racji na pochodzenie wyróżniamy p. odliczebnikowe z przyrostkami -o panorama.
Wyraz Poezja Metafizyczna:
Co znaczy barokowej literaturze z angielskiego: XVII w.; reprezentanci: J. Donne, Th. Traherne, R. Crashaw, G. Herbert, H. Vaughan. Związani ze światopoglądem chrześc. i postawą żarliwej wiary, modlitwy panorama.
Wyraz Piktografia:
Co znaczy piktograficzne, obrazkowe, w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma; złożona jest zrysunków (piktogramów), które mogą być znakami przedstawiającymi określone treści, znakami mnemotechnicznymi albo panorama.