Czy przydatne?

Co to jest Panegiryk

Co oznacza PANEGIRYK: wypowiedź pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na pogrzebach ludzi znakomitych, na przykład poprzez Izokratesa, wRzymie dotyczyły tylko żyjących, na przykład mowy Pliniusza Młodszego na cześć Trajana. Jako gatunek poetycki p. upowszechnił się wwarunkach mecenatu artystycznego, wpoezji dworskiej XVI-XVII w. WPolsce takie teksty pisali między innymi A. Krzycki, K. Janicki, J. Kochanowski, potem I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki

Czym jest panegiryk znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Komputerowa:
Co znaczy współczesnej literaturze eksperymentalnej, obejmująca teksty produkowane w sposób sztuczny poprzez adekwatnie zaprogramowany komputer. Na wejściu procesu twórczego znajduje się tu pewien zasób słów i panegiryk.
Wyraz Pasierb Janusz S.:
Co znaczy sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy panegiryk.
Wyraz Puszka Pandory:
Co znaczy pierwszej kobiety na ziemi Pandory (gr.= obdarzonej wszystkim), ulepionej z gliny poprzez Hefajstosa, która z woli Zeusa miała być zemstą na Prometeuszu i ludziach. P. dostała od bogów sporo darów i panegiryk.
Wyraz Piosenka Poetycka:
Co znaczy muzyczny, realizowany przeważnie solo, przy akompaniamencie instrumentu muzycznego; tekstem słownym jest przeważnie literatura, czasem tekst pisany na zamówienie wykonawcy (na przykład na Zachodzie panegiryk.
Wyraz Proces Twórczy:
Co znaczy twórcza wspólna dla doświadczenia nauk., artystycznego, technicznego, łącząca wiedzę, osobiste doświadczenie z intuicją i z możliwościami realizacji. P.t. może być nieuświadomiony poprzez osobę panegiryk.