Czy przydatne?

Co to jest Palindrom

Co oznacza PALINDROM: słowo, zdanie albo wers brzmiące iznaczące tak samo przy czytaniu zlewej do prawej iodwrotnie. Rodzaj słownej igraszki znanej już wantyku, której przypisywano niekiedy sedno magiczny, na przykład kajak; sawanna na was [czeka]. Sporo przykładów znajduje się wPegazie dęba J. Tuwima

Czym jest palindrom znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powiastka:
Co znaczy prozą albo wierszem, od 2. poł. XIX w. p. nazywano krótkie utwory narracyjne o charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W lit. występują różne odmiany tego gatunku, między innymi p palindrom.
Wyraz Poemat Dygresyjny:
Co znaczy narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde palindrom.
Wyraz Pleonazm:
Co znaczy zwrot składające się zwyrazów oidentycznym albo podobnym znaczeniu, powtarzające sedno tej samej treści, na przykład cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze, ciemny mrok. Inna nazwa palindrom.
Wyraz Polonizm:
Co znaczy do innych, jak bohemizm, germanizm, latynizm; jego sedno wyraża się w zastosowaniu wyrazu zwrotu albo konstrukcji składniowej zapożyczonej z języka pol. do innego języka, aktualny szczególnie w palindrom.
Wyraz Pol Wincenty:
Co znaczy redaktor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1847-48), kierownik Katedry Geografii na UJ (1849-52), lekarz h.c. tej uczelni (1850), członek Akademii Zdolności (1872). W startowym okresie palindrom.