Czy przydatne?

Co to jest Palatalizacja

Co oznacza PALATALIZACJA: fonetyczne zmiękczenie spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej znią samogłoski (przeważnie przedniej). Językoznawstwo słowiań. rozróżnia trzy p. tylnojęzykowych k, g, h, które dokonały się jeszcze wokresie wspólnoty prasłowiańskiej. Spółgłoski te wsąsiedztwie samogłosek przednich (e, ę, ě, i, ) zmieniały swe miejsca artykulacji iulegały zmiękczeniu przechodząc współgłoski cz, ż, sz, c, dz, które (do XVI w.) były miękkie. Wjęz. pol. przed samogłoskami przednimi istniały opozycje spółgłoski twarda : miękka, na przykład mały : miały; ryba : rybie; mechanizm p. na gruncie dialektów kaszubskich poszedł najdalej: tylnojęzykowe k, g wpołączeniach ky, gy zmieniły się wki, gi

Czym jest palatalizacja znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pollak Roman:
Co znaczy edytor; wykładowca jęz., lit. i kultury pol. na wł. uniwersytetach, badacz historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim palatalizacja.
Wyraz Panegiryk:
Co znaczy pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu palatalizacja.
Wyraz Prometeusz:
Co znaczy tytanów, brat Atlasa i Epimeteusa, tata Deukaliona, wykradł z Olimpu Zeusowi ogień i podarował ludziom, by uczynić ich silniejszymi. Za karę Zeus kazał przykuć P. do skały Kaukazu, gdzie orzeł palatalizacja.
Wyraz Przymiotnik:
Co znaczy odmieniająca się poprzez przypadki, rodzaje i liczby, odpowiadająca w M lp. na pytania: jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie palatalizacja.
Wyraz Powieść Psychologiczna:
Co znaczy w., której fundamentalnym wyróżnikiem jest psychologizm zakładający prezentację osobowości, życia wewn. bohatera. Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i palatalizacja.