Czy przydatne?

Co to jest Stefan Otwinowski

Co oznacza OTWINOWSKI STEFAN: prozaik, dramatopisarz, felietonista, kierownik lit. teatrów krakowskich. Jego twórczość wznacznym stopniu ma autobiograficzny charakter, postać narratora wyposażonego wróżne nazwiska zawsze kojarzy się czytelnikowi zosobą autora. Debiut lit. O. stanowi powieść Życie trwa cztery dni (1936) - rodzaj sprawozdania zdwu zgonu ipogrzebów. W dalszym ciągu ukazały się Marionetki (1938), Czas nieludzki (1946) iNagrobek (1946) i dramat Wielkanoc (1946). Dalsza część twórczości to między innymi opowiadania Spotkania zuśmiechem (1952) iCicha leśniczówka (1963), szkice Niedyskrecje iwspomnienia (1957) i felietony zgromadzone wtomie Pamiątki iherezje (1968). Główne tytuły wtwórczości pisarza to: mikropowieść Julia (1957) itrylogia Swoja wina, na którą składają się Samosąd (1966), Okoliczności łagodzące (1968) iŚwiadek nieoczekiwany (1971). Książki O. cechuje dyskretny humor inieco staroświecki wdzięk przybrany jednak wnowoczesną konstrukcję lit

Czym jest Otwinowski Stefan znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orff Carl:
Co znaczy pedagog idyrygent. Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz tworząc dzieła otwinowski stefan.
Wyraz Opałka Roman:
Co znaczy Wczasie okupacji wywieziony do Niemiec, po wojnie powrócił do państwie. W1965 zaczął własne ogromne dzieło Opisywanie świata, którego następne obrazy - detale zaplanował jako pracę na całe życie otwinowski stefan.
Wyraz Opus Citatum, Op. Cit.:
Co znaczy w przypisach będących objaśnieniem, naukowym komentarzem podanym poprzez autora albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi zostało otwinowski stefan.
Wyraz Ortografia:
Co znaczy normatywny zasady iprzepisy poprawnej pisowni poszczególnych wyrazów, wyrażeń, zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN, realizuje otwinowski stefan.
Wyraz Obrazek:
Co znaczy prozą albo wierszem będące udramatyzowaną scenką rodzajową, plastycznym opisem sytuacji albo portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany wlit. XIX w. miał formę wiersza albo małego opowiadania otwinowski stefan.