Czy przydatne?

Co to jest Ostrowska Bronisława, pseud. Edma Mierz

Co oznacza OSTROWSKA BRONISŁAWA, PSEUD. EDMA MIERZ: pisarka, autorka nowel ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka pielgrzyma (1916), Zraptularza (1917), Pierścień życia (1919), Tartak słoneczny (1928), Koło święconej kredy (1923, wyd. 1928); autorka opowiadań Wstarym lustrze (1929), książek dla dzieci, między innymi Bohaterski Miś, a więc przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie (1919). Wydała kilka tomów baśni pol. we własnym opracowaniu, między innymi baśń symboliczną Córka wodnicy (1916). Liryka O. jest wpełni młodopolska, zamknięta wkręgu przeżyć iwzruszeń głęboko osobistych, niesłychanie emocjonalna iwyrażająca owe stany bezpośrednio, jako strumień nastrojów, momentalnych wrażeń. Objawia się wtych wierszach osobowość żeńska, subtelna, wytworna, zachowująca tonację kameralnej intymności, stąd kierunek tej literaturze można nazwać estetyzmem. Literatura O. ukształtowała się pod wpływem stylizacji ludowej M. Konopnickiej, metaforyki iobrazowania J. Słowackiego ifranc. symbolistów

Czym jest Ostrowska Bronisława, pseud znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Opera:
Co znaczy ocharakterze dramatycznym (dramat muzyczny) zbudowany zjednego albo kilku aktów, wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną (seria) i o ostrowska bronisława, pseud. edma mierz.
Wyraz Opałka Roman:
Co znaczy Wczasie okupacji wywieziony do Niemiec, po wojnie powrócił do państwie. W1965 zaczął własne ogromne dzieło Opisywanie świata, którego następne obrazy - detale zaplanował jako pracę na całe życie ostrowska bronisława, pseud. edma mierz.
Wyraz Oboczność:
Co znaczy iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina ostrowska bronisława, pseud. edma mierz.
Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi ostrowska bronisława, pseud. edma mierz.
Wyraz Odmiana Gatunkowa:
Co znaczy kształtowany wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść ostrowska bronisława, pseud. edma mierz.