Czy przydatne?

Co to jest Eliza Orzeszkowa

Co oznacza ORZESZKOWA ELIZA: poetka, publicystka idziałaczka społ. Twórczość O. można podzielić na trzy okresy, wpierwszym (1866-76) pisarkę charakteryzuje światopogląd pozytywistyczny, atwórczość wykazuje tendencje krytyczne wstosunku do życia iobyczajów ziemiaństwa. Debiut lit. to opowiadanie Obrazek zlat głodowych ("Tygodnik Ilustrowany" 1866). Powieści tego okresu to między innymi Pamiętnik Wacławy (1871), Pan Graba (1872), Pompalińscy (1876), Maria (1877) i Marta (1873). Dojrzały moment twórczości (1877-91) datuje się od druku powieści Meir Ezofowicz (1878). Konflikty społ. inarod. ukazane wpowieści realistycznej, różnorodność tematyki, równocześnie rozczarowanie do haseł pozytywistycznych to cechy charakterystyczne tego okresu. W najwyższym stopniu znane pozycje to opowiadania: Zróżnych sfer (t. 1-3, 1879-82), Widma (1881) i powieści między innymi Niziny (1885), Cham (1888) iNad Niemnem (1888) - epicki opis zżycia drobnej szlachty iziemiaństwa zadresowaną do młodego pokolenia ideą łączenia się iodrodzenia wtradycjach powstańczych. Wostatnim okresie (1892-1910) O. odrzuca antyklerykalizm zwracając się ku problematyce rel. ietycznej, wykazuje spore zainteresowanie życiem wewnętrznym jednostki pogłębiając analizę psychologiczną postaci lit. Forma stylistyczno-językowa utworów nasyconych liryzmem, pisanych piękną prozą poetycką stanowi szczytowe osiągnięcie warsztatu pisarskiego. Odpowiednikiem tego okresu twórczości jest powieść Dwa bieguny (1893) i opowiadania Melancholicy (1896), Ad astra (1904), Ipieśń niech zapłacze (1905). Osobiste wspomnienia nawiązujące do stworzenia 1863 ukazały się wtomie opowiadań Gloria victis (1910)

Czym jest Orzeszkowa Eliza znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Opowieści Kanterberyjskie:
Co znaczy angielskiego: późnego średniowiecza, którego autorem jest G. Chaucer (1340-1400); lit. obraz codziennego życia wXIV w. wformie 20 opowieści 30 pielgrzymów-narratorów (Młynarz, Włodarz, Kucharz orzeszkowa eliza.
Wyraz Oktawa:
Co znaczy pisana zwykle 11-zgłoskowcem (5 + 6) ostałym układzie rymów abababcc, użytkowana wpodniosłych epickich poematach, na przykład T. Tassa Jerozolima wyzwolona, L. Ariosta Orland szalony, I. Krasickiego orzeszkowa eliza.
Wyraz Ochorowicz Julian:
Co znaczy dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we orzeszkowa eliza.
Wyraz Owidiusz, Publius Ovidius Naso:
Co znaczy skazany poprzez cesarza Oktawiana Augusta na wygnanie do Tomi, mimo ponawianych próśb opozwolenie na powrót umarł poza ojczyzną. Był bystrym obserwatorem zdużym poczuciem humoru, ceniono jego dowcip orzeszkowa eliza.
Wyraz Opowieść:
Co znaczy prozą, pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami orzeszkowa eliza.