Czy przydatne?

Co to jest Orkan Władysław, właśc. Franciszek Smreczyński,

Co oznacza ORKAN WŁADYSŁAW, WŁAŚC. FRANCISZEK SMRECZYŃSKI,: poeta, dramaturg, pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi podgórskiej. Realia wiejskie opisywał zetnograficzną dokładnością, obyczaje iobrzędy zapisując językiem stylizowanym gwarą. Beznadziejności chłopskiego bytowania przeciwstawiał postacie działających idealistów-marzycieli. Wsposobie obrazowania bliski naturalizmowi, skłaniał się zczasem ku modernizmowi isymbolizmowi. Autor zbiorów nowel: między innymi Nowele (1898), Nad urwiskiem (1900), Herkules nowożytny iinne wesołe rzeczy (1905), Wesele Prometeusza (1920), i powieści: między innymi Komornicy (1900), Wroztokach (1903), Pomór (1910), Drzewiej (1912). Powieściowa epopeja obuncie 1651 r. to Kostka Napierski (1925). O. jest autorem dramatów, między innymi Wina ikara (1905), Franek Rakoczy (1908), i liryków Ztej smutnej ziemi (1903), Zmartwej roztoki (1912). Pieśń obuncie to utwór orewolucji 1905, z kolei groźbę wojny O. ukazał wreportażu zczasów legionowych Drogą czwartaków (1916). Znaczną pozycją ostatniego okresu twórczości O. są Listy ze wsi (t. 1-2, 1925-27), publicystyka przeplatana gawędą izbeletryzowanym reportażem, nacechowana dokładnością obserwacji idowcipem

Czym jest Orkan Władysław, właśc znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orzeczenie:
Co znaczy podrzędna tylko wstosunku do podmiotu, zktórym łączy się zreguły wzwiązku zgody, znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie czasownik orkan władysław, właśc. franciszek smreczyński,.
Wyraz Orff Carl:
Co znaczy pedagog idyrygent. Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz tworząc dzieła orkan władysław, właśc. franciszek smreczyński,.
Wyraz Orwell George, Właśc. Eric Arthur Blair:
Co znaczy eseista, publicysta z angielskiego: Wlatach 20. pracował wbrytyjskiej policji kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw obywatelskich (od orkan władysław, właśc. franciszek smreczyński,.
Wyraz Oszajca Wacław:
Co znaczy kapłan. Debiutował tomikiem wierszy Intencja (1979), wl. 80. powstały następne: Zgłębi cienia (1981), Łagodność domu (1984), Ty za blisko, my za daleko. WNiemczech ukazał się dwujęz. tom jego wierszy orkan władysław, właśc. franciszek smreczyński,.
Wyraz Odmiana Gatunkowa:
Co znaczy kształtowany wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść orkan władysław, właśc. franciszek smreczyński,.