Czy przydatne?

Co to jest Orientalizm

Co oznacza ORIENTALIZM: 1) Wznaczeniu węższym zdarzenie jęz.: słowo, zwrot albo konstrukcja składniowa zapożyczone gł. zjęz. tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz. Tatarów krymskich i arabskie, perskie, ormiańskie, na przykład wojskowe: arkan, basałyk, jasyr; kultury obyczajowej: atłas, bisior, karmazyn; świadomie je wykorzystywał H. Sienkiewicz wTrylogii. 2) Wznaczeniu szerszym forma egzotyzmu obecna już wutworze średniowiecznym Żywot Barlaama iJozafata. O. zafascynował lit. romantyczną (XIX w.), uźródeł był postęp filologii orientalnych na Uniwersytecie im. Stefana Batorego wWilnie; zapanowała moda na orient wlit., warchitekturze, dekoracji wnętrz, stroju. Ośrodkiem zainteresowania o. były Puławy, tu A.K. Czartoryski zgromadził bogatą bibliotekę orientalistyczną. Liczne podróże na Wschód dla romantyków były duchową podróżą wewnętrzną, również poznawczą iedukacyjną, jak na przykład Podróże po starożytnym świecie W. Wężyka (1848). Do o. nawiązywali między innymi: G. Byron (Wędrówki Childe Harolda), J.W. Goethe (Dywan Zachodu iWschodu), Nerval (Podróż na Wschód), F. Schlegel. Pol. o. XIX-wieczny reprezentowały Farys, Szanfary, Sonety krymskie A. Mickiewicza, Podróż zNeapolu do Ziemi Świętej J. Słowackiego, Agaj Han Z. Krasińskiego, Kleopatra C. Norwida. Ponadto wkulturze pol. istniała długa tradycja o. sarmackiego, do którego romantycy nawiązywali, na przykład poprzez postać legendę: W. Rzewuskiego - Emira, M. Czajkowskiego - Sadyka Paszę. Transpozycją o. sarmackiego był także pejzaż kresów dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej wMarii A. Malczewskiego, Mazepie, Śnie srebrnym Salomei J. Słowackiego. Orientalna filozofia inspirowała także artystów Młodej Polski, między innymi T.Micińskiego, A. Langego, B. Leśmiana

Czym jest orientalizm znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Odojewski Włodzimierz:
Co znaczy w1954 r., przebywając jeszcze wkraju, Opowieściami leskimi. Współpracował zparyską Kulturą . W1973 r. opublikował wInstytucie Literackim wParyżu najgłośniejszą swą powieść Zasypie wszystko, zawieje orientalizm.
Wyraz Osborne John:
Co znaczy dramatopisarz, reżyser, aktor idziennikarz, czołowy przedstawiciel ekipy Młodych Gniewnych - intelektualistów kontestujących zastany porządek świata; nazwę przejęli od tytułu jego pierwszej sztuki orientalizm.
Wyraz Okres Literacki:
Co znaczy literatury wydzielony przy chronologicznym podziale historycznoliterackim. O.l. wyznaczają przełomy światopoglądowe, sposób pojmowania funkcji izadań lit., poetyki ikonwencje, mechanizmy filoz orientalizm.
Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi orientalizm.
Wyraz Op-Art:
Co znaczy tendencja wmalarstwie końca l. 50., spopularyzowana na pocz. l. 60. (1965). Dzieła o.-a. ukazywały różnego rodzaju zjawiska optyczne, na przykład głębi, wypukłości, ruchu, wibracji, pulsacji form orientalizm.