Czy przydatne?

Co to jest Carl Orff

Co oznacza ORFF CARL: niem. kompozytor, pedagog idyrygent. Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz tworząc dzieła sceniczne oparte na prostym rytmie (perkusja) ipowtarzalności. Artysta nowego stylu zwanego neoprymitywizmem, którego odpowiednikiem jest trylogia Carmina burana, Catulli carmina, Trionfo di Afrodite. Ponadto skomponował sporo kantat. Wybitny pedagog, opracował metodę tworzenia muzyki poprzez dziecko ipedagog. koncepcję stymulowania rozwoju poprzez muzykę

Czym jest Orff Carl znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Obrazowanie:
Co znaczy obrazu lit. jako wyobrażenia świata przedstawionego, który powstaje wświadomości czytelnika. Zuwagi na przedmioty charakterystyczne dla artysty, kierunku albo epoki odznacza się: o. realistyczne orff carl.
Wyraz Ochorowicz Julian:
Co znaczy dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we orff carl.
Wyraz Opowieść:
Co znaczy prozą, pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami orff carl.
Wyraz Oszajca Wacław:
Co znaczy kapłan. Debiutował tomikiem wierszy Intencja (1979), wl. 80. powstały następne: Zgłębi cienia (1981), Łagodność domu (1984), Ty za blisko, my za daleko. WNiemczech ukazał się dwujęz. tom jego wierszy orff carl.
Wyraz Ostroróg Jan:
Co znaczy reprezentujący kierunek myśli polit. opartej na tradycji współpracy zhusytami. Edukacji pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd orff carl.