Czy przydatne?

Co to jest Oratorium

Co oznacza ORATORIUM: epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna zbliżona do opery bez akcji scenicznej, dramaturgii; o. są realizowane wkościele, wsali koncertowej. Pierwowzorem były średniowieczne dramaty liturgiczne i misteria. Pierwsze o. powstały wXVI w., na przełomie XVI iXVII w. utrwaliły się dwa rodzaje o.: łacińskie, oparte na tekstach liturgicznych, iludowe, oparte na tekstach wł. zlicznymi partiami solowymi. Artystami o. byli między innymi A. Scarlatti, G.F. Hndel, J.S. Bach (Oratium na Boże Narodzenie, Oratorium Wielkanocne), J. Haydn, F. Mendelssohn, F. Liszt

Czym jest oratorium znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orff Carl:
Co znaczy pedagog idyrygent. Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz tworząc dzieła oratorium.
Wyraz Opera:
Co znaczy ocharakterze dramatycznym (dramat muzyczny) zbudowany zjednego albo kilku aktów, wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną (seria) i o oratorium.
Wyraz Ostroróg Jan:
Co znaczy reprezentujący kierunek myśli polit. opartej na tradycji współpracy zhusytami. Edukacji pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd oratorium.
Wyraz Onomastyka:
Co znaczy językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia nazw geograficznych iosobowych; nazewnictwo. Popularyzacją o. zajmuje się czasopismo Onomastica ; 2) część językoznawstwa zajmująca się badaniem oratorium.
Wyraz Opowieść:
Co znaczy prozą, pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami oratorium.