Czy przydatne?

Co to jest Oppman Artur, pseud. Or-Ot

Co oznacza OPPMAN ARTUR, PSEUD. OR-OT: pisarz dawnej Warszawy, której poświęcił między innymi tomiki Stare miasto (1926), Pieśń orynku izaułkach (1931). Całe pokolenia uczył miłości Ojczyzny ipol. historii - wyrazem kultu tradycji narod. są jego tomiki Epopeja napoleońska (1912) iPieśni osławie (1917). Od 1927 r. działał wkomitecie zajmującym się sprowadzeniem prochów J. Słowackiego na Wawel. Znany jako autor wierszy dla dzieci imłodzieży (Legendy warszawskie, 1925) i wspomnień Moja Warszawa

Czym jest Oppman Artur, pseud. Or-Ot znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Osobliwości W Odmianie:
Co znaczy ekipa rzeczowników i czasowników, które nie mieszczą się w żadnej deklinacji, mówimy wówczas o nich, iż mają osobliwości w swej odmianie. O. rzeczowników: 1) rz. r. m.-os. o temacie zakończonym na oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Orientalizm:
Co znaczy węższym zdarzenie jęz.: słowo, zwrot albo konstrukcja składniowa zapożyczone gł. zjęz. tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz. Tatarów oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Orzeczenie:
Co znaczy podrzędna tylko wstosunku do podmiotu, zktórym łączy się zreguły wzwiązku zgody, znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie czasownik oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Opowieść:
Co znaczy prozą, pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami oppman artur, pseud. or-ot.