Czy przydatne?

Co to jest Oppman Artur, pseud. Or-Ot

Co oznacza OPPMAN ARTUR, PSEUD. OR-OT: pisarz dawnej Warszawy, której poświęcił między innymi tomiki Stare miasto (1926), Pieśń orynku izaułkach (1931). Całe pokolenia uczył miłości Ojczyzny ipol. historii - wyrazem kultu tradycji narod. są jego tomiki Epopeja napoleońska (1912) iPieśni osławie (1917). Od 1927 r. działał wkomitecie zajmującym się sprowadzeniem prochów J. Słowackiego na Wawel. Znany jako autor wierszy dla dzieci imłodzieży (Legendy warszawskie, 1925) i wspomnień Moja Warszawa

Czym jest Oppman Artur, pseud. Or-Ot znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Owidiusz, Publius Ovidius Naso:
Co znaczy skazany poprzez cesarza Oktawiana Augusta na wygnanie do Tomi, mimo ponawianych próśb opozwolenie na powrót umarł poza ojczyzną. Był bystrym obserwatorem zdużym poczuciem humoru, ceniono jego dowcip oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Offenbach Jacques:
Co znaczy idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował około 90 lekkich imelodyjnych utworów operetkowych, zktórych w najwyższym stopniu popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna Helena, Życie oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Oboczność:
Co znaczy iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Oksymoron, Antylogia:
Co znaczy oznaczeniu z pozoru sprzecznym zwłaściwościami przedmiotu, którego dotyczy, nadaje wypowiedzi sporą siłę ekspresji, na przykład wymowne milczenie, gorzka słodycz, pogodny smutek. Zabieg stylist oppman artur, pseud. or-ot.
Wyraz Onomatopeja:
Co znaczy tworzenie dzięki odpowiedniej instrumentacji głoskowej irytmizacji wypowiedzi zjawisk pozajęzycznych - odgłosów rzeczywistości. O. jest jednym ze sposobów uruchomienia funkcji poetyckiej języka oppman artur, pseud. or-ot.