Czy przydatne?

Co to jest Krzysztof Opaliński

Co oznacza OPALIŃSKI KRZYSZTOF: pisarz, mecenas, bibliofil. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem poddał Wielkopolskę królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. W1649 r. zorganizował wSierakowie pierwsze wEuropie gimnazjum oparte na reformatorskich zasadach dydaktycznych czeskiego pedagoga J.A. Komenskiego. Na potrzeby szkoły drukowane były podręczniki, wposiadaniu O. była znaczna biblioteka, początkowo wspólna własność zbratem Łukaszem, podzielona w1647/48. Autor popularnego zbioru satyr pisanych białym wierszem: Satyry, lub Przestrogi do naprawy rządu iobyczajów wPolszcze należące (wyd. bezim. 1650), wktórych przedstawiał krytyczny wizerunek życia publicznego iobywatelskiego, głosząc konieczność reform. Autor Listów do brata Łukasza 1641-1653, protektor literatów wielkopolskich

Czym jest Opaliński Krzysztof znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi opaliński krzysztof.
Wyraz Orff Carl:
Co znaczy pedagog idyrygent. Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz tworząc dzieła opaliński krzysztof.
Wyraz Ochorowicz Julian:
Co znaczy dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we opaliński krzysztof.
Wyraz Offenbach Jacques:
Co znaczy idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował około 90 lekkich imelodyjnych utworów operetkowych, zktórych w najwyższym stopniu popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna Helena, Życie opaliński krzysztof.
Wyraz Okudżawa Bułat:
Co znaczy pianista ikompozytor, piosenkarz, autor ballad, pieśni, satyr. Komponował muzykę najczęściej do własnych ballad oprostej melodyce, które śpiewał ztowarzyszeniem gitary. WPolsce wydano tomiki opaliński krzysztof.