Czy przydatne?

Co to jest Onomastyka

Co oznacza ONOMASTYKA: 1) dział językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia nazw geograficznych iosobowych; nazewnictwo. Popularyzacją o. zajmuje się czasopismo "Onomastica"; 2) część językoznawstwa zajmująca się badaniem imion własnych zpunktu widzenia ich własności fonologicznych, morfologicznych isemantycznych, różniących je od nazw pospolitych, na przykład nazwy rodowe, pamiątkowe, kulturalne, etniczne, topograficzne; 3) wutworach lit. nazwy swoje: imiona bohaterów, tak zwany nazwiska znaczne wskazujące na fundamentalną cechę postaci, charakterystyczne między innymi dla lit. pol. oświecenia, na przykład Doświadczyński zpowieści I. Krasickiego, Rejent Milczek iCześnik Raptusiewicz zZemsty A. Fredry, Szarmancki zPowrotu posła J. Ursyna Niemcewicza, koty imyszy zMyszeidy I. Krasickiego noszą imiona: Mruczysław, Dusimyszek, Gryszomir, Szperkas, Twarogus. Nazwy te bawią czytelnika dlatego, iż jako "znaczne" są dodatkowym środkiem ekspresji języka lit

Czym jest onomastyka znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orzeszkowa Eliza:
Co znaczy idziałaczka społ. Twórczość O. można podzielić na trzy okresy, wpierwszym (1866-76) pisarkę charakteryzuje światopogląd pozytywistyczny, atwórczość wykazuje tendencje krytyczne wstosunku do życia onomastyka.
Wyraz Origami:
Co znaczy zaginania kartki papieru itworzenia zniej form przestrzennych. Poprzedniczką o. była sztuka noshi, polegająca na wykonywaniu kopert - zaginanych rogów kart, do których wkładano żółty pasek papieru onomastyka.
Wyraz Opera:
Co znaczy ocharakterze dramatycznym (dramat muzyczny) zbudowany zjednego albo kilku aktów, wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną (seria) i o onomastyka.
Wyraz Opowiadanie:
Co znaczy podawczych wutworze lit., podstawa wypowiedzi narracyjnej, ocharakterze dynamicznym, prezentująca narastanie wczasie ciągu zdarzeń ułożonych wzwiązki przyczynowo-skutkowe. Relację wydarzeń wczasie onomastyka.
Wyraz Oświecenie:
Co znaczy kultury europ. od końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz. XIX w. Idea wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako narzędzi onomastyka.