Czy przydatne?

Co to jest Oktostych

Co oznacza OKTOSTYCH: strofa 8-wersowa przeważnie oukładzie rymów aa bb cc dd, które czasem obejmują dwa dystychy abba albo przeplatają abab. O. użytkowany był wpoezji polskiej XVII w., między innymi P. Kochanowskiego, taki tytuł nadał swemu zbiorowi wierszy złożonych z4 dystychów
J. Iwaszkiewicz Oktostychy (1919)

Czym jest oktostych znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Off Teatr:
Co znaczy małe teatry na Broadwayu, mające na celu prezentowanie ipromowanie sztuki młodych dramaturgów ipoczątkujących twórców. Wybrane znich, jak na przykład Caf la Mama (off-off), przekształciły się wznane oktostych.
Wyraz Orientalizm:
Co znaczy węższym zdarzenie jęz.: słowo, zwrot albo konstrukcja składniowa zapożyczone gł. zjęz. tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz. Tatarów oktostych.
Wyraz Op-Art:
Co znaczy tendencja wmalarstwie końca l. 50., spopularyzowana na pocz. l. 60. (1965). Dzieła o.-a. ukazywały różnego rodzaju zjawiska optyczne, na przykład głębi, wypukłości, ruchu, wibracji, pulsacji form oktostych.
Wyraz Odbiorca Dzieła Literackiego:
Co znaczy czytelnik dzieła lit.; odmiennie - adresat dzieła lit.; 2) o. wirtualny: założony teoretycznie (mogący istnieć) odbiorca wpisany wstrukturę dzieła lit. jako ten, do którego ono jest skierowane, pełni oktostych.
Wyraz Ortografia:
Co znaczy normatywny zasady iprzepisy poprawnej pisowni poszczególnych wyrazów, wyrażeń, zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN, realizuje oktostych.