Czy przydatne?

Co to jest Oktawa

Co oznacza OKTAWA: strofa 8-wersowa, pisana zwykle 11-zgłoskowcem (5 + 6) ostałym układzie rymów abababcc, użytkowana wpodniosłych epickich poematach, na przykład T. Tassa Jerozolima wyzwolona, L. Ariosta Orland szalony, I. Krasickiego Monachomachia, J. Słowackiego Beniowski

Czym jest oktawa znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Opis Bibliograficzny:
Co znaczy dotyczy publikacji iuwzględnia wustalonym porządku następujące przedmioty: autora, tytuł, adres wydawniczy, format, objętość. Konieczny przy tworzeniu bibliografii i przypisów oktawa.
Wyraz Opus Citatum, Op. Cit.:
Co znaczy w przypisach będących objaśnieniem, naukowym komentarzem podanym poprzez autora albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi zostało oktawa.
Wyraz Onomastyka:
Co znaczy językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia nazw geograficznych iosobowych; nazewnictwo. Popularyzacją o. zajmuje się czasopismo Onomastica ; 2) część językoznawstwa zajmująca się badaniem oktawa.
Wyraz Opowieść:
Co znaczy prozą, pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami oktawa.
Wyraz Ożóg Jan Bolesław:
Co znaczy pisarz związany zpismem Okolica Pisarzy , wraz zS. Czernikiem był propagatorem autentyzmu. Od 1950 wKrakowie, współzałożyciel iczłonek ekipy lit. Barbarus (1967-72). Debiutował zbiorem wierszy Wyjazd oktawa.