Czy przydatne?

Co to jest Kleofas Michał Ogiński

Co oznacza OGIŃSKI MICHAŁ KLEOFAS: kompozytor. Wmłodości zajmował się działalnością polit., był między innymi senatorem wrządzie cara Aleksandra I. Od 1822 przebywał we Włoszech, gdzie powstały główne jego kompozycje, największą popularnością cieszyły się mazurki, walce i polonezy, między innymi Pożegnanie Ojczyzny. Tworzył także pieśni powstańcze irewolucyjne, romanse imarsze; do w najwyższym stopniu znanych należy Marsz polskich legionów wLombardii

Czym jest Ogiński Michał Kleofas znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Obrazek:
Co znaczy prozą albo wierszem będące udramatyzowaną scenką rodzajową, plastycznym opisem sytuacji albo portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany wlit. XIX w. miał formę wiersza albo małego opowiadania ogiński michał kleofas.
Wyraz Oppman Artur, Pseud. Or-Ot:
Co znaczy Warszawy, której poświęcił między innymi tomiki Stare miasto (1926), Pieśń orynku izaułkach (1931). Całe pokolenia uczył miłości Ojczyzny ipol. historii - wyrazem kultu tradycji narod. są jego tomiki ogiński michał kleofas.
Wyraz Osterwa Juliusz, Właśc. Julian Maluszek:
Co znaczy wychowawca aktorów, reformator teatru. Był już znanym aktorem intuicjonistą, ulubionym amantem i aktorem komediowym ze dużym doświadczeniem aktorskim i po próbach reżyserii (Wesele, 1915), kiedy w ogiński michał kleofas.
Wyraz Owidiusz, Publius Ovidius Naso:
Co znaczy skazany poprzez cesarza Oktawiana Augusta na wygnanie do Tomi, mimo ponawianych próśb opozwolenie na powrót umarł poza ojczyzną. Był bystrym obserwatorem zdużym poczuciem humoru, ceniono jego dowcip ogiński michał kleofas.
Wyraz Opaliński Krzysztof:
Co znaczy bibliofil. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem ogiński michał kleofas.