Czy przydatne?

Co to jest Offset

Co oznacza OFFSET: metoda druku płaskiego, zwykle wielobarwnego. Druk na płycie albo folii metalowej (na przykład aluminiowej) pokrytej światłoczułą substancją, na której sposobem kopiowania wytwarza się przedmioty drukujące iniedrukujące nakładane w dalszym ciągu wmaszynie rotacyjnej na papier; o. stosuje się do drukowania na papierze (na przykład gazety, książki, plakaty, mapy), na folii metalowej (na przykład wreklamie), na tworzywach, na blasze (na przykład wgrafice artystycznej)

Czym jest offset znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Oratorstwo:
Co znaczy twórczości jęz. obejmujący wypowiedzi przydzielone do publicznego wygłaszania. Wstarożytności występowały trzy odmiany o.: mowy sądowe - oskarżycielskie iobrończe; mowy doradczo-polityczne offset.
Wyraz Osjanizm:
Co znaczy styl tworzenia pejzażu i nastroju (zwanego osjanistycznym), którego źródłem były Pieśni Osjana J. Macphersona (1760-63) - z angielskiego: falsyfikat udający zabytek staroceltycki. Wyrazista poetyka offset.
Wyraz Ostrowska Bronisława, Pseud. Edma Mierz:
Co znaczy nowel ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka offset.
Wyraz Okres Literacki:
Co znaczy literatury wydzielony przy chronologicznym podziale historycznoliterackim. O.l. wyznaczają przełomy światopoglądowe, sposób pojmowania funkcji izadań lit., poetyki ikonwencje, mechanizmy filoz offset.
Wyraz Osiecka Agnieszka:
Co znaczy której talent objawił się w atmosferze teatrów studenckich lat 60. Obdarzona wyjątkową wrażliwością, pisała teksty piosenek miłosnych, sentymentalnych, refleksyjnych, lecz i socjalnych. Spod jej offset.