Czy przydatne?

Co to jest Włodzimierz Odojewski

Co oznacza ODOJEWSKI WŁODZIMIERZ: prozaik. Debiutował w1954 r., przebywając jeszcze wkraju, Opowieściami leskimi. Współpracował zparyską "Kulturą". W1973 r. opublikował wInstytucie Literackim wParyżu najgłośniejszą swą powieść Zasypie wszystko, zawieje. (nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, czasopisma "informacje" wLondynie iSzwedzkiego Komitetu Katyńskiego). Inne znane utwory powieściowe: Wyspa ocalenia (1972-73, porównywana zDoliną Issy Cz. Miłosza), Miejsca nawiedzone (1959), Zmierzch świata (1962), za którą dostał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich; Zabezpieczenie śladów (1984), Zapomniane nieuśmierzone, Odejść, zapomnieć, żyć(1987). Za całokształt twórczości dostał nagrodę paryskiej "Kultury" (1984), im. S. Vincenza (1989) iFundacji Kultury wPolsce (1998)

Czym jest Odojewski Włodzimierz znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Ostroróg Jan:
Co znaczy reprezentujący kierunek myśli polit. opartej na tradycji współpracy zhusytami. Edukacji pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd odojewski włodzimierz.
Wyraz Otwinowski Stefan:
Co znaczy dramatopisarz, felietonista, kierownik lit. teatrów krakowskich. Jego twórczość wznacznym stopniu ma autobiograficzny charakter, postać narratora wyposażonego wróżne nazwiska zawsze kojarzy się odojewski włodzimierz.
Wyraz Oppman Artur, Pseud. Or-Ot:
Co znaczy Warszawy, której poświęcił między innymi tomiki Stare miasto (1926), Pieśń orynku izaułkach (1931). Całe pokolenia uczył miłości Ojczyzny ipol. historii - wyrazem kultu tradycji narod. są jego tomiki odojewski włodzimierz.
Wyraz Oktawa:
Co znaczy pisana zwykle 11-zgłoskowcem (5 + 6) ostałym układzie rymów abababcc, użytkowana wpodniosłych epickich poematach, na przykład T. Tassa Jerozolima wyzwolona, L. Ariosta Orland szalony, I. Krasickiego odojewski włodzimierz.
Wyraz Oda:
Co znaczy wywodzący się zgr. tradycji liryki chóralnej, utwór wierszowany, stroficzny, utrzymany wpatetycznym stylu, opiewający znakomitą postać, wydarzenie, uroczystość, ideę. Tradycje wzorcowe, gatunkowe o odojewski włodzimierz.