Czy przydatne?

Co to jest Gatunkowa Odmiana

Co oznacza ODMIANA GATUNKOWA: podgatunek kształtowany wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść podróżnicza, romans; historyczne, na przykład dramat naturalistyczny, symboliczny; morfologiczne, na przykład sonet francuski. Kryteria nakładają się iprzenikają wzajemnie, stąd podział na o.g. wobrębie danego gatunku nie jest usystematyzowany wsposób zamknięty, częstokroć zależy od jego hist. przemian

Czym jest odmiana gatunkowa znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Obertyńska Beata, Pseud. Marta Rudzka:
Co znaczy do rodziny, która na trwałe zapisała się wdziejach kultury pol.: wnuczka W. Młodnickiej zd. Monn, narzeczonej przedwcześnie zmarłego malarza stworzenia styczniowego A. Grottgera i córka poetki Młodej odmiana gatunkowa.
Wyraz Opus Citatum, Op. Cit.:
Co znaczy w przypisach będących objaśnieniem, naukowym komentarzem podanym poprzez autora albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi zostało odmiana gatunkowa.
Wyraz Opowieść:
Co znaczy prozą, pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi opisami odmiana gatunkowa.
Wyraz Opałka Roman:
Co znaczy Wczasie okupacji wywieziony do Niemiec, po wojnie powrócił do państwie. W1965 zaczął własne ogromne dzieło Opisywanie świata, którego następne obrazy - detale zaplanował jako pracę na całe życie odmiana gatunkowa.
Wyraz Opaliński Krzysztof:
Co znaczy bibliofil. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem odmiana gatunkowa.