Czy przydatne?

Co to jest Julian Ochorowicz

Co oznacza OCHOROWICZ JULIAN: psycholog, filozof, dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we Lwowie iParyżu, badacz zjawisk hipnotycznych iparapsychologicznych, kluczowe prace ztej dziedziny: Ometodzie badań psychologicznych (1869), Duch imózg (1872), Otwórczości poetyckiej ze stanowiska psychologii (1877), Zjawiska mediumiczne (t. 1-5, 1913-14). Wynalazca wwielu dziedzinach techniki, uważany za odkrywcę uzdrowiska Wisła. Prace zgromadzone: Psychologia imedycyna (t. 1-2, 1916-17) i Psychologia - pedagogika - etyka (1917)

Czym jest Ochorowicz Julian znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Ostrowska Bronisława, Pseud. Edma Mierz:
Co znaczy nowel ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka ochorowicz julian.
Wyraz Odmiana Wyrazów:
Co znaczy opisowej, obejmujący odmianę części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, liczebników. O.rzeczowników (deklinacja) poprzez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik ochorowicz julian.
Wyraz Ożogowska Hanna Czesława:
Co znaczy autorka utworów dla dzieci imłodzieży, czytanek szkolnych iwypisów, tłumaczka, działaczka oświatowa. Redaktorka młodzieżowych czasopism Płomyczek i Płomyk (1952-69 - redaktor naczelny ochorowicz julian.
Wyraz Orzeczenie:
Co znaczy podrzędna tylko wstosunku do podmiotu, zktórym łączy się zreguły wzwiązku zgody, znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie czasownik ochorowicz julian.
Wyraz Oniryzm:
Co znaczy sztuce ifilmie polegająca na kreowaniu wydarzeń na wzór marzeń sennych, wykorzystująca je jako temat, motyw, zabieg kompozycyjny. O.użytkowany był po raz pierwszy wlit. poprzez romantyków, którzy ochorowicz julian.