Czy przydatne?

Co to jest Julian Ochorowicz

Co oznacza OCHOROWICZ JULIAN: psycholog, filozof, dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we Lwowie iParyżu, badacz zjawisk hipnotycznych iparapsychologicznych, kluczowe prace ztej dziedziny: Ometodzie badań psychologicznych (1869), Duch imózg (1872), Otwórczości poetyckiej ze stanowiska psychologii (1877), Zjawiska mediumiczne (t. 1-5, 1913-14). Wynalazca wwielu dziedzinach techniki, uważany za odkrywcę uzdrowiska Wisła. Prace zgromadzone: Psychologia imedycyna (t. 1-2, 1916-17) i Psychologia - pedagogika - etyka (1917)

Czym jest Ochorowicz Julian znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Opaliński Krzysztof:
Co znaczy bibliofil. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem ochorowicz julian.
Wyraz Orientalizm:
Co znaczy węższym zdarzenie jęz.: słowo, zwrot albo konstrukcja składniowa zapożyczone gł. zjęz. tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz. Tatarów ochorowicz julian.
Wyraz Osterwa Juliusz, Właśc. Julian Maluszek:
Co znaczy wychowawca aktorów, reformator teatru. Był już znanym aktorem intuicjonistą, ulubionym amantem i aktorem komediowym ze dużym doświadczeniem aktorskim i po próbach reżyserii (Wesele, 1915), kiedy w ochorowicz julian.
Wyraz Ortografia:
Co znaczy normatywny zasady iprzepisy poprawnej pisowni poszczególnych wyrazów, wyrażeń, zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN, realizuje ochorowicz julian.
Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi ochorowicz julian.