Czy przydatne?

Co to jest Obrazowanie

Co oznacza OBRAZOWANIE: sposób budowania obrazu lit. jako wyobrażenia świata przedstawionego, który powstaje wświadomości czytelnika. Zuwagi na przedmioty charakterystyczne dla artysty, kierunku albo epoki odznacza się: o. realistyczne - naśladujące prezentowaną rzeczywistość, odwołujące się do obserwowanych wyglądów rzeczy, zjawisk, osób; o. deformujące - zniekształcające rzeczywistość, stąd przedmioty świata realnego ulegają udziwnieniu; o. fantastyczne - tworzące obrazy bez ich odpowiedników wrealnym świecie

Czym jest obrazowanie znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi obrazowanie.
Wyraz Obrazek:
Co znaczy prozą albo wierszem będące udramatyzowaną scenką rodzajową, plastycznym opisem sytuacji albo portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany wlit. XIX w. miał formę wiersza albo małego opowiadania obrazowanie.
Wyraz Opowieści Kanterberyjskie:
Co znaczy angielskiego: późnego średniowiecza, którego autorem jest G. Chaucer (1340-1400); lit. obraz codziennego życia wXIV w. wformie 20 opowieści 30 pielgrzymów-narratorów (Młynarz, Włodarz, Kucharz obrazowanie.
Wyraz Ochorowicz Julian:
Co znaczy dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we obrazowanie.
Wyraz Ostrowska Bronisława, Pseud. Edma Mierz:
Co znaczy nowel ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka obrazowanie.