Czy przydatne?

Co to jest Obrazek

Co oznacza OBRAZEK: krótkie opowiadanie prozą albo wierszem będące udramatyzowaną scenką rodzajową, plastycznym opisem sytuacji albo portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany wlit. XIX w. miał formę wiersza albo małego opowiadania prozą, podejmował tematykę społ. albo społ.- obyczajową, operował argumentami emocjonalnymi. Znany ztwórczości między innymi M.Konopnickiej, B. Prusa, E. Orzeszkowej

Czym jest obrazek znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Op-Art:
Co znaczy tendencja wmalarstwie końca l. 50., spopularyzowana na pocz. l. 60. (1965). Dzieła o.-a. ukazywały różnego rodzaju zjawiska optyczne, na przykład głębi, wypukłości, ruchu, wibracji, pulsacji form obrazek.
Wyraz Oboczność:
Co znaczy iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina obrazek.
Wyraz Otwinowski Stefan:
Co znaczy dramatopisarz, felietonista, kierownik lit. teatrów krakowskich. Jego twórczość wznacznym stopniu ma autobiograficzny charakter, postać narratora wyposażonego wróżne nazwiska zawsze kojarzy się obrazek.
Wyraz Odmiana Gatunkowa:
Co znaczy kształtowany wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść obrazek.
Wyraz Operetka:
Co znaczy łączącego lekką melodię zakcją sceniczną okomediowym charakterze. O. złożona jest zelementów wokalnych (arii, duetów, partii zespołowych ichóralnych), instrumentalnych (na przykład akompaniamentu obrazek.