Czy przydatne?

Co to jest Neoromantyzm

Co oznacza NEOROMANTYZM: jedno zokreśleń nowatorskiej lit. przełomu XIX iXX w. (1890-1918), wprowadzonych (w okolicy nazwy Młoda Polska) poprzez E. Porębowicza wszkicu Literatura polska nowego stulecia (1902), podkreślającego świadomy związek tego okresu ztradycją romantyczną europ., uniwersalną i pol., narodową, eksponującą kult emocji ipodświadomości, wyobcowanie jednostki wybitnej owielkiej indywidualności, pesymizm, rozgoryczenie światem, postawę buntu, uwielbienie dla poety. Duchowym patronem uczynił n. J. Słowackiego, wktórego samotnym, pełnym dumnego egotyzmu życiu widzieli artysty najpełniejszą realizację artystycznego cierpienia inowatorskich technik poetyckich - pisał otym I. Matuszewski wmonografii Słowacki inowa sztuka (1902). Z kolei Mickiewiczowską apoteozę idei niepodległościowej i"rządu dusz" odnajdujemy wtwórczości między innymi S. Wyspiańskiego, S.Żeromskiego iT. Micińskiego

Czym jest neoromantyzm znaczenie w Słownik pisownia N .

Wyraz New Age:
Co znaczy życiowych, kultów rel. iruchów społ., fenomen kulturowy schyłku XX w. Zopozycji do zmaterializowanego świata zrodziły się potrzeba odwiecznych ludzkich tęsknot i wiara wmożliwości transformacji neoromantyzm.
Wyraz Nietzsche Friedrich:
Co znaczy rozważający znaczenie wartości wżyciu człowieka ispołeczeństwa. Występował przeciw współczesnej sobie kulturze objawiającej jego zdaniem znamiona upadku, oskarżał postawy biernego nihilizmu jako neoromantyzm.
Wyraz Narządy Mowy:
Co znaczy uczestniczących wprocesie wytwarzania dźwięków (głosek). To są: 1) aparat oddechowy (płuca, przepona, tchawica); 2) aparat fonacyjny (krtań związadłami głosowymi); 3) aparat artykulacyjny tak zwany neoromantyzm.
Wyraz Najstarsze Teksty:
Co znaczy sumeryjskie: jednym znajdawniejszych wykrytych śladów pisma jest tabliczka zUruk zIV tysiąclecia przed naszą erą, fragment księgi rachunkowej; zaokrąglona tabliczka zzapisem piktografii zok. 2360 neoromantyzm.
Wyraz Nowakowski Marek:
Co znaczy lit. N., prawnika zwykształcenia, jest życie ludzi zprzestępczych peryferii wielkomiejskich, ich swoista subkultura. Autor maluje bogatą galerię postaci różnych złodziei, paserów, dziewczyn ulicznych neoromantyzm.