Czy przydatne?

Co to jest Neologizmy

Co oznacza NEOLOGIZMY: innowacje jęz., nowe przedmioty wjęzyku; wyrazy, wyrażenia, formy gramat., znaczenie, konstrukcje składniowe powstałe zgodnie znormami poprawnościowymi obowiązującymi wjęzyku, na przykład długopis, amatorszczyzna, wyścig pokoju; n. może być funkcjonalnie, językowo uzasadniony (na przykład śliniaczek wznaczeniu serwetka nakładana pod szyję niemowlęciu w trakcie karmienia) albo nieuzasadniony, na przykład podgardle dziecięce (wówczas uważamy go za błąd językowy albo zdarzenie puryzmu jęz.). Wyróżniamy n.: frazeologiczne, nowo utworzone związki frazeol., na przykład środki finansowe, wyścig zczasem, moce przerobowe; leksykalne, nowe wyrazy powstałe dla nazwania elementów, pojęć, na przykład dalekopis, odrzutowiec, zimowisko; słowotwórcze, tworzone od wyrazów istniejących poprzez dodawanie przyrostków iprzedrostków, na przykład obozowisko (od wyrazu obóz), przedszkole (od szkoły), albo poprzez kolekcja startowych przedmiotów skrótów, na przykład Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, pedet (PDT), Pafawag; semantyczne, znaczeniowe, do wyrażenia zróżnicowanego relacji mówiącego do kogoś albo czegoś, na przykład szpilki damskie, akademik (dom akademicki), buda (w jęz. młodzieżowym szkoła), afera (biznes moralnie podejrzany); zapożyczone, wyrazy przeniesione zjęz. obcego, regularnie wdosłownym brzmieniu, na przykład nokaut, faks, internet, kołchoz; poetyckie, tworzone poprzez artystów literatury, są celowo użytkowanymi rozwiązaniami stylistycznymi, służącymi celom ekspresywnym, mają charakter jednorazowy inie rozpowszechniają się poza kontekstem wypowiedzi. Pojawiają się na przykład wtwórczości J. Kochanowskiego (białoskrzydła morska pławaczko), A. Naruszewicza (zefir skrzydłoruchy), pisarzy romantycznych: Słowacki, Krasiński, Norwid zerwali ztak charakterystycznym dla klasycyzmu typem formacji słowotwórczej, jaką było złożenie wfunkcji ozdobnego epitetu, mnożąc n. czasownikowe: moglić, wiecznieć, warianty przed- iprzyrostkowe już istniejących wyrazów: ponucać, osmucić, osmutniać się, duży zasób derywatów wstecznych: obrzask, chron, podzwon, złożeń zbez- (bezsiła, bezksiężycowy), -izm (szatanizm), -ista (rzępolista), -alny (niepokonalny), -icha (jaskułczycha, w szczególności uSłowackiego). Norwid tworzył neologizmy dezintegralne, na przykład od-począć wznaczeniu zacząć na nowo. Do tradycji romantycznej odwoływali się poeci młodopolscy imiędzywojnia: J. Tuwim (ziołoć, zielba, zielica, zieleniście, ziołoród), B. Leśmian (bezśmiech, niedowcielenie, zniszczota, bezbrzask, wszechleśny). Również pośród pisarzy współcz. są obecne, między innymi M. Białoszewski stosuje n. wtytułach wierszy, na przykład Namuzowywanie, Mirończarnia, Zmartwieńsiulpet

Czym jest neologizmy znaczenie w Słownik pisownia N .


Wyraz New Age
Co znaczy ogół idei, praktyk życiowych, kultów rel. iruchów społ., fenomen kulturowy schyłku XX w. Zopozycji do zmaterializowanego świata zrodziły się potrzeba.
Wyraz Nowakowski Marek
Co znaczy prozaik. Tworzywem lit. N., prawnika zwykształcenia, jest życie ludzi zprzestępczych peryferii wielkomiejskich, ich swoista subkultura. Autor maluje bogatą.
Wyraz Neruda Pablo, właśc. Neftali Ricardo Reyes Besualto
Co znaczy pisarz chilijski piszący wjęzyku hiszp., dyplomata, laureat Nagrody Nobla (1971). Zadebiutował liryką miłosną zamieszczoną wzbiorze Dwadzieścia wierszy.
Wyraz neoawangarda, również określana "avant-avant-garde", druga awangarda
Co znaczy fala nowatorskich dążeń, która pojawia się wEuropie na przełomie lat 50. i60. Sporo wniej nawiązań do kulturowego buntu zpoczątków wieku; wkrytyce nawiązująca.
Wyraz Novalis, właśc. Friedrich Leopold von Hardenberg
Co znaczy niem. pisarz imyśliciel, przedstawiciel wczesnego romantyzmu, mistyk iapologeta katolicyzmu. Pod wrażeniem zgonu narzeczonej powstały Hymny do nocy (1800.