Czy przydatne?

Co to jest Neologizmy

Co oznacza NEOLOGIZMY: innowacje jęz., nowe przedmioty wjęzyku; wyrazy, wyrażenia, formy gramat., znaczenie, konstrukcje składniowe powstałe zgodnie znormami poprawnościowymi obowiązującymi wjęzyku, na przykład długopis, amatorszczyzna, wyścig pokoju; n. może być funkcjonalnie, językowo uzasadniony (na przykład śliniaczek wznaczeniu serwetka nakładana pod szyję niemowlęciu w trakcie karmienia) albo nieuzasadniony, na przykład podgardle dziecięce (wówczas uważamy go za błąd językowy albo zdarzenie puryzmu jęz.). Wyróżniamy n.: frazeologiczne, nowo utworzone związki frazeol., na przykład środki finansowe, wyścig zczasem, moce przerobowe; leksykalne, nowe wyrazy powstałe dla nazwania elementów, pojęć, na przykład dalekopis, odrzutowiec, zimowisko; słowotwórcze, tworzone od wyrazów istniejących poprzez dodawanie przyrostków iprzedrostków, na przykład obozowisko (od wyrazu obóz), przedszkole (od szkoły), albo poprzez kolekcja startowych przedmiotów skrótów, na przykład Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, pedet (PDT), Pafawag; semantyczne, znaczeniowe, do wyrażenia zróżnicowanego relacji mówiącego do kogoś albo czegoś, na przykład szpilki damskie, akademik (dom akademicki), buda (w jęz. młodzieżowym szkoła), afera (biznes moralnie podejrzany); zapożyczone, wyrazy przeniesione zjęz. obcego, regularnie wdosłownym brzmieniu, na przykład nokaut, faks, internet, kołchoz; poetyckie, tworzone poprzez artystów literatury, są celowo użytkowanymi rozwiązaniami stylistycznymi, służącymi celom ekspresywnym, mają charakter jednorazowy inie rozpowszechniają się poza kontekstem wypowiedzi. Pojawiają się na przykład wtwórczości J. Kochanowskiego (białoskrzydła morska pławaczko), A. Naruszewicza (zefir skrzydłoruchy), pisarzy romantycznych: Słowacki, Krasiński, Norwid zerwali ztak charakterystycznym dla klasycyzmu typem formacji słowotwórczej, jaką było złożenie wfunkcji ozdobnego epitetu, mnożąc n. czasownikowe: moglić, wiecznieć, warianty przed- iprzyrostkowe już istniejących wyrazów: ponucać, osmucić, osmutniać się, duży zasób derywatów wstecznych: obrzask, chron, podzwon, złożeń zbez- (bezsiła, bezksiężycowy), -izm (szatanizm), -ista (rzępolista), -alny (niepokonalny), -icha (jaskułczycha, w szczególności uSłowackiego). Norwid tworzył neologizmy dezintegralne, na przykład od-począć wznaczeniu zacząć na nowo. Do tradycji romantycznej odwoływali się poeci młodopolscy imiędzywojnia: J. Tuwim (ziołoć, zielba, zielica, zieleniście, ziołoród), B. Leśmian (bezśmiech, niedowcielenie, zniszczota, bezbrzask, wszechleśny). Również pośród pisarzy współcz. są obecne, między innymi M. Białoszewski stosuje n. wtytułach wierszy, na przykład Namuzowywanie, Mirończarnia, Zmartwieńsiulpet

Czym jest neologizmy znaczenie w Słownik pisownia N .

Wyraz Nałkowska Zofia:
Co znaczy dramatopisarka, publicystka, wiceprezes PEN Clubu, członek PAL (od 1933), zaangażowana wprace Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wPolsce. Debiut poetycki na łamach Przeglądu Tygodniowego neologizmy.
Wyraz Neorokoko:
Co znaczy XIXw. było spore zainteresowanie sztuką franc. ancien rgimeu, wrezultacie powstał styl uważany za Ludwika XIV, aw rzeczywistości przypominający łukami iwolutami raczej sztukę XVIII w. Style franc neologizmy.
Wyraz Nitsch Kazimierz:
Co znaczy artysta naukowej dialektologii pol., prof. uniwersytetów krakowskiego ilwowskiego, prezes Polskiej Akademii Zdolności iwiceprezes PAN. Autor powyżej 700 prac zdialektologii, historii igramatyki jęz neologizmy.
Wyraz Nowak Tadeusz:
Co znaczy prozaik, przedstawiciel chłopskiego nurtu wpoezji. Autor wielu tomików poetyckich, między innymi Uczę się mówić (1953), Porównania (1954), napisanych wpoetyce socrealizmu. Właściwym debiutem jest neologizmy.
Wyraz Novalis, Właśc. Friedrich Leopold Von Hardenberg:
Co znaczy imyśliciel, przedstawiciel wczesnego romantyzmu, mistyk iapologeta katolicyzmu. Pod wrażeniem zgonu narzeczonej powstały Hymny do nocy (1800) - proza poetycka pełna pesymistycznego relacji do życia neologizmy.