Czy przydatne?

Co to jest Neoekspresjonizm

Co oznacza NEOEKSPRESJONIZM: tendencja wsztuce współcz. końca l. 70. XX w., w pierwszej kolejności wNiemczech, lecz także wUSA, we Włoszech iFrancji, nawiązująca do ekspresjonizmu, lecz bardziej agresywna. Artyści reprezentowali różne nurty stylistyczne: transawangardę we Włoszech, Liguration Libre we Francji, New Image Painting wUSA, Neue Wilde wNiemczech, Nową Ekspresję wPolsce

Czym jest neoekspresjonizm znaczenie w Słownik pisownia N .

Wyraz Nauki Humanistyczne:
Co znaczy z racji na badaną dziedzinę, którą stanowi człowiek ijego wytwory. Szerzej (kiedy dotyczą społeczności) są nazywane n. społecznymi. Do n.h. zalicza się filozofię, psychologię, socjologię, n neoekspresjonizm.
Wyraz Neoawangarda, Również Określana "Avant-Avant-Garde", Druga Awangarda:
Co znaczy dążeń, która pojawia się wEuropie na przełomie lat 50. i60. Sporo wniej nawiązań do kulturowego buntu zpoczątków wieku; wkrytyce nawiązująca do haseł ztamtych lat, uzupełniona przedrostkiem neo neoekspresjonizm.
Wyraz Nabiści, Franc. Les Nabis:
Co znaczy malarzy, którzy swą twórczość wzorowali na dziełach P. Gauguina. Podejmowali problemy koloru ijego wykorzystanie jako czynnika emocjonalnego ielementu dekoracyjnego. Do n. należeli: E. Srusier, M neoekspresjonizm.
Wyraz Nitsch Kazimierz:
Co znaczy artysta naukowej dialektologii pol., prof. uniwersytetów krakowskiego ilwowskiego, prezes Polskiej Akademii Zdolności iwiceprezes PAN. Autor powyżej 700 prac zdialektologii, historii igramatyki jęz neoekspresjonizm.
Wyraz Nowa Sztuka:
Co znaczy nazwania kształtujących się na pocz. XX w. terminów zjęz. narod.: art moderne, nov umeni, nova umetnost, Modern Art, Moderne Kunst, Neue Pathos, modernizm. WPolsce przyjęła się nazwa Młoda Polska neoekspresjonizm.